Från vänster: Mikael Isacson (kyrkoherde), Staffan Andersson, Ingrid Carlsson, Erik Eliasson, Elisabet Hammarén, Kent Bengtsson, Margareta Alexandersson (ordf), Björn Brogren, EvaBritt Pedersen (vice ordf), Bertil Nelson, Martin Magnusson. Saknas på bilden gör Lena Schandorff, Fredrik Schandorff och Ulrica Brogren.
Foto: Carin Wrennfors

Förtroendevalda

Kyrkorådet är församlingens styrelse. De ansvarar för frågor som rör verksamhet, ekonomi, fastighet, personal och kyrkogårdar i församlingen. Om du vill komma i kontakt med de förtroendevalda, kontakta i första hand ordföranden.

Kyrkorådet i Kungälv-Ytterby församling
nyvalt från 1 januari 2018

Ledamöter:

Margareta Alexandersson, ordförande, tel 0706-222249, e-post till Margareta
EvaBritt Pedersen, vice ordförande
Kent Bengtsson
Björn Brogren
Lena Schandorff
Erik Eliasson
Bertil Nelson
Martin Magnusson
Mikael Isacson, kyrkoherde

Ersättare:

Ingrid Carlsson
Fredrik Schandorff
Ulrica Brogren
Elisabet Hammarén
Staffan Andersson