Bild på kyrkorådet i Bergsalen
Foto: Johanna Frostensson

Förtroendevalda

Kyrkorådet är församlingens styrelse. De ansvarar för frågor som rör verksamhet, ekonomi, fastighet, personal och kyrkogårdar i församlingen. Om du vill komma i kontakt med de förtroendevalda, kontakta i första hand ordförande Margareta Alexandersson.

KYRKORÅDET I KUNGÄLV-YTTERBY FÖRSAMLING
2022-2025 

Ledamöter:

Margareta Alexandersson, ordförande (Folkkyrka) tel 0706-222249, e-post till Margareta

Ingrid Carlsson (Folkkyrka)

Fredrik Schandorff, vice ordförande (Socialdemokraterna)

Eva-Britt Pedersen (Socialdemokraterna)

Anna-Carin Lilja (Socialdemokraterna)

Erik Eliasson (Kyrkans Väl)

Monica Johansson (Kyrkans Väl)

Elisabet Hammarén (Frimodig Kyrka)

Ersättare:

My Jansson (Socialdemokraterna)

Tobias Wallin (Socialdemokraterna)

Christoffer Asker (Folkkyrka)

Lis Lykkehaab (Kyrkans Väl)

Rikard Ljungstrand (Frimodig Kyrka)

Kyrkofullmäktiges presidium:

Martin Magnusson (Kyrkans Väl) är ordförande för kyrkofullmäktige och Fredrik Gullbrantz (Socialdemokraterna) vice ordförande.

Bild på Margareta Alexandersson, kyrkorådets ordförande
Margareta Alexandersson, kyrkorådets ordförande (Folkyrka) Foto: Johanna Frostensson