Meny

Förtroendevalda

Kyrkorådet är församlingens styrelse. De ansvarar för frågor som rör verksamhet, ekonomi, fastighet, personal och kyrkogårdar i församlingen. Om du vill komma i kontakt med de förtroendevalda, kontakta i första hand ordföranden.

Kyrkorådet i Kungälv-Ytterby församling
nyvalt från 1 januari 2018

Ledamöter:

Margareta Alexandersson, ordförande, tel 0706-222249, e-post till Margareta
EvaBritt Pedersen, vice ordförande
Kent Bengtsson
Björn Brogren
Lena Schandorff
Erik Eliasson
Bertil Nelson
Martin Magnusson
Mikael Isacson, kyrkoherde

Ersättare:

Ingrid Carlsson
Fredrik Schandorff
Ulrica Brogren
Elisabet Hammarén
Staffan Andersson