Vigselringar

Vigsel i kyrkan

När två människor gifter sig bekräftar de sin kärlek offentligt. De lovar att dela glädje och sorg med varandra, för resten av livet. Bibeln talar om att ”Gud är kärleken”, att kärleken har sitt ursprung i Gud. I vigselgudstjänsten ber vi också för vigselparet att Gud ska vara med dem i deras fortsatta gemensamma liv.

Säg ja i kyrkan! Många förknippar kyrklig vigsel med stora och påkostade bröllop. Så behöver det inte vara. Det går precis lika bra att ha en enkel vigsel i kyrkan, med endast några få närvarande.

Funderar ni på att gifta er?

Ta då kontakt med oss! Vi har inga fastställda tider för vigslar, men vanligast är lördagseftermiddagar. Det är bra att vara ute i god tid för att få den dag man vill ha, däremot vet vi inte förrän några månader innan vilken präst som kommer att tjänstgöra. Vigselgudstjänsten följer en fast ordning, men ni har möjligheter att komma med egna önskemål, till exempel för musik, sång och textläsning. Det är dock viktigt att texter och musik ryms inom ramen för en kristen gudstjänst.

Inför vigseln måste ni ha med er ett intyg om hindersprövning som ni lämnar till vigselförrättaren. Detta kan ni få från Skattemyndigheten och det gäller i fyra månader. För att gifta sig i kyrkan måste också minst en av er tillhöra Svenska kyrkan. Att vigas i kyrkan kostar ingenting.

Vigslar sker oftast på lördagar, men kan också ske på annan veckodag om ni önskar. På lördagar har vi alltid en präst, en musiker och en vaktmästare i tjänst. Det innebär att vigseltiden även måste anpassas till bokningar i andra kyrkor inom församlingen. 

Vill ni ha med er egen präst eller musiker, tala med expeditionen om det i samband med bokningen.

Lokal för bröllop

Det är möjligt att boka lokal, antingen för enklare bröllopskaffe eller för bröllopsmiddag. Kostnaden är 800 kronor per dag.

Kyrkstugan - vid Kungälvs kyrka, ett mindre hus i gammaldags stil med plats för max 50 personer.

Kungälvs församlingshem - i Kungälvs centrum. Lilla salen har plats för 50 personer och Stora salen för 150.

Ytterby församlingshem - vid Ytterby kyrka. Lilla salen har plats för 50 personer och Stora salen för 100.

Villkor vid hyra:

Hyresgästen ansvarar själv för att kvittera ut nyckel, ställa i ordning och städa efter sig så att det ser snyggt ut till nästa grupp som kommer. Alkohol får endast konsumeras i måttliga mängder, till exempel ett glas vin till maten. Hyresgästen får använda det porslin som finns. Hyresgästen har tillgång till lokalen från morgonen samma dag som vigseln. Vill man reservera lokalen dagen innan går det bra, men då utgår dubbel hyra. Lokalen ska städas samma dag. I undantagsfall, om ingen annan kommer efter, kan man göra det dagen efter. Tänk på att lokalerna finns i vanliga bostadsområden och respektera grannarna.

Vigselkyrkor

Kungälvs kyrka och Ytterby kyrka är vanligaste vigselkyrkorna i våra församlingar. Båda är rymliga kyrkor med plats för många bröllopsgäster. Det finns inga fasta vigseltider, tiden anpassas till övriga förrättningar och tjänstgörande personal. För bokning, kontakta expeditionen på telefon 0303-377000.