Foto: Mona Davidsson

Ytterby kyrkogård

Ytterby nya kyrka byggdes år 1870 vid det nya stationssamhället och då anlades också kyrkogården. I dag är platsen ett rofullt område mellan kyrkan och Ytterby centrum.

I dag upplåts inga nya gravplatser på kyrkogården, men sedan en tid finns en ny askgravlund på en av de återtagna gravplatserna.