Ytterby kyrkogård
Foto: Karolina Braun

Ytterby kyrkogård

Ytterby nya kyrka byggdes år 1870 vid det nya stationssamhället och då anlades också kyrkogården.

Idag upplåts inga nya gravplatser på kyrkogården, men platsen är ett rofyllt område mellan kyrkan och Ytterby centrum.