Foto: IKON

Barn och musik

Det finns flera körer och musikgrupper för barn i Kungälv-Ytterby församling. Välkommen att vara med!

Barnkören MerJam, 7-10 år

Sång och spel med fokus på lovsång, enkla stämmor och rytm. Vi förbereder en musikal eller annat projekt under terminen. Anmälan behövs.

Övningstid: Onsdagar 17.00-17.45 i Kastalakyrkan
Ledare: Maria Andersson
Terminsstart: 31 augusti

Anmäl här eller kontakta ledare Maria Andersson.

Musikklubben, från 5 år t o m åk 2

I Musikklubben får barnen ta del av Bibelns berättelser genom sång och skapande verksamhet. Musikklubben fungerar också som en förberedelsegrupp för barn som kanske på sikt vill gå med i goss- eller flickkören. Ledarna kan hämta barn på Fontinskolan eller Älvkullen 15.30. Anmälan behövs.

Övningstid: Tisdagar 15.45-16.45 i Kungälvs församlingshem
Ledare: Martina Asplund och Klara Laurell
Terminsstart: 30 augusti

Anmäl här eller kontakta ledaren Klara Laurell.

Kungälvs kyrkas Flickkör, åk 2-6

Flickkören är för dig som vill satsa lite extra på sången. Vi lär oss att sjunga flerstämmigt och efter noter och arbetar mycket med sångteknik. Vi sjunger på gudstjänster och musikgudstjänster i Kungälvs kyrka. Först gör du en provsjungning, där du får veta mer om hur det är att sjunga i flickkören och sjunger tillsammans med körledaren. Det krävs ingen 
speciell förberedelse och du behöver inte ha sjungit i kör innan. Kören har ett begränsat antal platser.

Övningstid: Tisdagar 17.00-18.00 i Kungälvs församlingshem
Ledare: Klara Laurell
Terminsstart: 30 augusti

Anmäl här eller kontakta körledare Klara Laurell.

Kungälvs kyrkas Gosskör, åk 2-6

Gosskören är för dig som vill satsa lite extra på sången. Vi lär oss att sjunga flerstämmigt och efter noter och arbetar mycket med sångteknik. Vi sjunger på gudstjänster och musikgudstjänster i Kungälvs kyrka. Först gör du en provsjungning, där du får veta mer om hur det är att sjunga i gosskören och sjunger tillsammans med körledaren. Det krävs ingen 
speciell förberedelse och du behöver inte ha sjungit i kör innan. Kören har ett begränsat antal platser.

Övningstid: Tisdagar 18.15-19.15 i Kungälvs församlingshem
Ledare: Klara Laurell
Terminsstart: 30 augusti

Anmäl här eller kontakta körledare Klara Laurell.

Lovsångsteam för barn och unga

I Munkegärdekyrkan och Kastalakyrkan finns några olika lovsångsteam, där barn och ungdomar spelar gitarr, bas, trummor, piano m.m. och sjunger tillsammans i kyrkan några gånger per termin. Lovsångsteamen leds av ideella. För mer information, hör av dig till kontaktperson Maria Andersson.