Meny

Barn och musik

Det finns flera körer och musikgrupper för barn i Kungälv-Ytterby församling. Välkommen att vara med!

candela - barnkör årskurs 1-3

Vi välkomnar alla barn att sjunga i kör i Ytterby församlingshem. Vi sjunger sånger i blandade stilar, ibland något på engelska, och tränar upp förmåga till enkel stämsång, blandat med rytmiska övningar och rörelser. Några gånger per termin sjunger vi på gudstjänst i Ytterby kyrka.

Ytterby församlingshem (övervåningen)
Måndagar kl 17.00-17.45

Anmäl här eller kontakta ledaren Åsa Gunnervik

musikklubben, från 5 år

I Musikklubben får barnen ta del av Bibelns berättelser genom sång och skapande verksamhet. Musikklubben fungerar också som en förberedelsegrupp för barn som kanske på sikt vill gå med i goss- eller flickkören. Ledarna kan hämta barn på Fontinskolan eller Älvkullen kl 15.30. Anmälan behövs.

Kungälvs församlingshem
Tisdagar kl 15.45-16.45

Anmäl här eller kontakta ledarna Martina Asplund och Klara Laurell

kungälvs kyrkas Flickkör, åk 2-5

Flickkören är till för dig som vill satsa lite extra på sången. Vi lär oss att sjunga flerstämmigt och efter noter och arbetar mycket med sångteknik. Vi kommer att sjunga på gudstjänster och musikgudstjänster i Kungälvs kyrka.
För att gå med i flickkören får du först göra en provsjungning, där du får träffa körledaren, veta lite mer om hur det är att sjunga i flickkören och sjunga lite tillsammans med körledaren.
Det krävs ingen speciell förberedelse inför provsjungningen och du behöver inte ha sjungit i kör innan. Kören har begränsat antal platser, och om många söker gör körledaren ett urval. Vi strävar efter att ha en jämn åldersfördelning och att körsångarna ska kunna utvecklas på bästa sätt efter sina egna förutsättningar. 

Kungälvs församlingshem
Tisdagar kl 17.00-18.00

Anmäl här eller kontakta körledare Klara Laurell

kungälvs kyrkas Gosskör, åk 2-5

Gosskören är till för dig som vill satsa lite extra på sången. Vi lär oss att sjunga flerstämmigt och efter noter och arbetar mycket med sångteknik. Vi kommer att sjunga på gudstjänster och musikgudstjänster i Kungälvs kyrka.
För att gå med i gosskören får du först göra en provsjungning, där du får träffa körledaren, veta lite mer om hur det är att sjunga i gosskören och sjunga lite tillsammans med körledaren. Det krävs ingen speciellt förberedelse inför provsjungningen och du behöver inte ha sjungit i kör innan. Kören har begränsat antal platser, och om många söker gör körledaren ett urval. Vi strävar efter att ha en jämn åldersfördelning och att körsångarna ska kunna utvecklas på bästa sätt efter sina egna förutsättningar.

Kungälvs församlingshem
Tisdagar kl 18.15-19.15

Anmäl här eller kontakta körledare Klara Laurell

Barnkör i kastalakyrkan

I Kastalakyrkan finns en barnkör som övar två söndagar i månaden kl 12.00 efter högmässan i kyrkan. Kören är för blandade åldrar. Barnen ges möjlighet att utveckla sin musikalitet, lära sig nya sånger och får sjunga vid några högmässor i Kastalakyrkan. För mer information, kontakta Maria Andersson.

Anmäl här

Lovsångsteam för barn och unga

I Munkegärdekyrkan och Kastalakyrkan finns några olika lovsångsteam, där barn och ungdomar spelar gitarr, bas, trummor, piano m.m. och sjunger tillsammans i kyrkan några gånger per termin. Lovsångsteamen leds av ideella. För mer information, hör av dig till kontaktperson Maria Andersson.

 

Åsa Gunnervik

Åsa Gunnervik

Kungälv-Ytterby församling

Maria Andersson

Maria Andersson

Kungälv-Ytterby församling

Kastalakyrkan, Munkegärdekyrkan, Kantor

Martina Asplund

Martina Asplund

Kungälv-Ytterby församling

Församlingassistent, Kungälvs kyrka och församlingshem, Barn & Familj

Klara Laurell

Klara Laurell

Kungälv-Ytterby församling

Kantor, Kungälvs kyrka och församlingshem