Meny

Barnkörer

Det finns flera körer och musikgrupper för barn i Kungälv-Ytterby församling. Välkommen att vara med!

candela - barnkör årskurs 1-3

Vi välkomnar alla barn att sjunga i kör i Ytterby församlingshem. Vi sjunger sånger i blandade stilar, ibland något på engelska, och tränar upp förmåga till enkel stämsång, blandat med rytmiska övningar och rörelser. Några gånger per termin sjunger vi på gudstjänst i Ytterby kyrka.

Ytterby församlingshem (övervåningen)
Måndagar kl 17.15-18

Anmäl här eller kontakta ledaren Åsa Gunnervik

musikklubben årskurs 1-3

I Musikklubben frå barnen ta del av Bibelns berättelser genom sång, musiklek och skapande verksamhet. Ledarna kan hämta barn på Fontinskolan kl 15.45. Anmälan behövs.

Kungälvs församlingshem
Tisdagar kl 16-17

Anmäl här eller kontakta ledarna Martina Asplund och Klara Laurell

 

Barnkör i kastalakyrkan

I Kastalakyrkan finns en barnkör som övar två söndagar i månaden kl 12 efter högmässan i kyrkan. Kören är för blandade åldrar. Barnen ges möjlighet att utveckla sin musikalitet, lära sig nya sånger och får sjunga vid några högmässor i Kastalakyrkan. För mer information, kontakta Maria Andersson.

Anmäl här

 

Lovsångsteam för barn och unga

I Munkegärdekyrkan och Kastalakyrkan finns några olika lovsångsteam, där barn och ungdomar spelar gitarr, bas, trummor, piano m.m. och sjunger tillsammans i kyrkan några gånger per termin. Lovsångsteamen leds av ideella. För mer information, hör av dig till kontaktperson Maria Andersson.

 

Åsa Gunnervik

Åsa Gunnervik

Kungälv-Ytterby församling

Maria Andersson

Maria Andersson

Kungälv-Ytterby församling

Kantor, Kastalakyrkan, Munkegärdekyrkan

Christina Carlsson

Christina Carlsson

Kungälv-Ytterby församling

Kungälvs kyrka och församlingshem, Diakon

Klara Laurell

Klara Laurell

Kungälv-Ytterby församling

Kantor, Kungälvs kyrka och församlingshem