Foto: IKON

Barn i gudstjänsten

Alla åldrar är lika välkomna till kyrkans gudstjänster. Vi försöker göra gudstjänsterna så barnvänliga som möjligt. Från cirka tre års ålder är barnen också välkomna till söndagsskolan - en egen samling för barnen.

Alla åldrar, både barn och vuxna, är välkomna till gudstjänsterna i våra kyrkor. Man ska som förälder inte behöva känna att barnen stör - de är lika viktiga som vuxna - och de bidrar till en levande gudstjänst. För de mindre barnen finns oftast ett rum eller en hörna dit man kan gå om barnen blir rastlösa. För de lite större barnen, från cirka tre år och uppåt finns söndagsskolan. Där får barnen höra spännande berättelser från bibeln, pyssla, sjunga, rita, ha andakt med mera. Det går lika bra att komma någon enstaka gång som att komma varje söndag. Vuxna är också välkomna med. Så här fungerar det i de olika kyrkorna:

Ytterby kyrka
Före predikan sjunger alla söndagsskolesången, skylten med "söndagsskola" hämtas av en ledare och sedan tågar alla barn iväg till församlingshemmet. Där delar de upp sig i två grupper, en för de yngre och en för de äldre. Ledarna är omväxlande ideella och församlingsarbetare. Det finns också ett rum i själva kyrkan dit föräldrar och de yngsta barnen kan gå.

Kungälvs kyrka
På nedre plan i kyrkan finns ett barnrum. Före predikan samlar en ledare in de barn som vill följa med. Där blir det oftast pyssel kring något som har med söndagens bibeltext att göra. För de minsta barnen finns en hörna inne i själva kyrkan dit barn och föräldrar är välkomna att gå om det blir mycket spring i benen.

Kastalakyrkan
När det är dags för söndagsskola i gudstjänsten så sjunger vi en samlingssång. Därefter tågar vi ner till nedervåningen med barn och föräldrar som vill följa med. Vi börjar med en kort gemensam samling som mynnar ut i att barnen får följa med en någon följande grupper som har lite olika inriktningar och är anpassade efter ålder: Kycklingarna (cirka 0-3 år), Lammen (cirka 3-6 år), Lejonen (cirka 6-10 år) och Senapskornen (cirka 10-14 år). Föräldrar, ungdomar och andra ideella turas om att hålla i barnsamlingarna. Berättelser ur Bibeln, uppdrag, lekar, bakning, sånger, pyssel och film är några av inslagen.

Munkegärdekyrkan
Anställda och ideella turas om att leda barnsamlingen. Det finns en gemensam grupp för alla, men ibland träffas de äldre för sig. I barnsamlingen använder vi ofta drama, pysslar, ber och sjunger. Vi brukar också samla in pengar för att plantera träd.