Gravsättning

Alla som är folkbokförda i Sverige, oavsett trossamfund, har rätt till en avgiftsfri gravplats i 25 år. När man ska välja gravplats till en anhörig som gått bort finns det olika möjligheter; kistgrav, urngrav, minneslund, askgravlund eller spridning av aska. Det är den avlidnes egen önskan som så långt som möjligt ska följas vid val av gravplats.

Kistgrav

Vid gravsättning av kista sänks hela stoftet ned i marken. Vanligtvis följer begravningsgästerna med ut till gravplatsen för att hålla avsked i samband med att kistan sänks ned. Man kan också välja att ha avskedet i kyrkan. Gravrätten gäller i 25 år och kostar inget. Mot en avgift om 1000 kronor kan man sedan förlänga gravrätten i 15 år.

Kvibergs krematorium i Göteborg
Kvibergs krematorium i Göteborg Foto: Karolina Braun

Kremation 

Kyrkoförvaltningen i Kungälv har avtal med Kvibergs krematorium i Göteborg. Kremering sker inom några dagar efter begravningen. Läs mer om Kvibergs krematorium.

Urngrav

En urna gravsätts efter begravningen. De anhöriga har möjlighet att vara med vid gravsättningen, ibland i form av en andakt. Urngravsättning kan också ske utan de anhörigas närvaro. En urna måste gravsättas inom ett år. Liksom för kistgravar gäller en gravrättstid om 25 år, som sedan kan förlängas i 15 år mot en avgift om
1 000 kronor. 

Minneslund 

Minneslund på Skogskyrkogården
Minneslund på Skogskyrkogården Foto: Karolina Braun

På Skogskyrkogården och Sankt Halvards kyrkogård finns minneslund. Att gravsätta aska i minneslund innebär att gravplatsen blir anonym och att man i stället har en gemensam plats för blommor och ljus. Askan i minneslund kan antingen grävas ned eller spridas. De anhöriga närvarar inte vid gravsättningen.

askgravlund

Vi har askgravlundar på Skogskyrkogården, Västra kyrkogården och Ytterby kyrkogård. Även här vet inte anhöriga exakt var askan är begravd, men till skillnad från minneslunden får anhöriga en liten namnplakett på gravstenen. Det finns plats för ett flertal plaketter på gravstenen och varje plakett kan rymma två namn. För gravering och uppsättning av plaketten utgår en kostnad om 2 000 kronor. Intill askgravlunden finns en ljusbärare, bänk och planteringar. 

Spridning av aska

Askan efter en avliden får spridas ut i naturen om Länsstyrelsen ger sitt tillstånd. Platsen ska vara lämplig och askan måste hanteras på ett värdigt sätt. Det vanligaste är att askan sprids ut i havet. För mer information se länsstyrelsens hemsida.

För val av gravplats är anhöriga välkomna att boka en tid för visning hos kyrkogårdsförvaltningen.

Vi kan sköta gravplatsen åt dig

För dig som själv inte har möjlighet att sköta en gravplats kan vi hjälpa till.

Askgravlund på Västra kyrkogården.

Askgravlund

Vi har askgravlundar på Skogskyrkogården, Västra kyrkogården och Ytterby kyrkogård och håller just nu på att anlägga ytterligare en på Sankt Halvards kyrkogård. Till skillnad från minneslunden får anhöriga här en liten plakett med namn på gravstenen.

Kontakta Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen har kontor vid Skogskyrkogården i Kungälv. Välkommen att kontakta oss för visning av gravplats, beställning av gravskötsel eller andra frågor som rör våra kyrkogårdar.

Telefon: Expedition 0303-37 70 50 mån-tor 10-12, 13-15, fre 10-12.

Besöksadress: Dämmevägen 14 i Kungälv

Postadress: Box 344, 442 10 Kungälv

Kyrkogårdsföreståndare: Mikael Osberg, 0303-37 70 51

E-post till Kyrkogårdsförvaltningen