Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Kungälv-Ytterby församling Besöksadress: Fredriksbergsgatan 12, 44230 Kungälv Postadress: Box 344, 44210 Kungälv Telefon:+46(303)377000 E-post till Kungälv-Ytterby församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan finns för dig som är patient, anhörig eller personal på Kungälvs sjukhus. Tillsammans med oss kan du få dela dina tankar och frågor.

Sjukhuskyrkan finns för dig som är

Patient - och har tankar och funderingar och vill dela dem med någon

Anhörig - och tycker det känns svårt att stå bredvid utan att kunna göra så mycket

Personal - och har ett arbete som berör och kan väcka frågor

Livet blir inte alltid som man tänkt sig. Att bli sjuk kan ibland innebära att man ställs inför frågor eller känslor som man inte vet hur man skall hantera. Även när man är anhörig eller personal väcks ofta frågor. Att då få tala med någon som har tystnadsplikt och som varken tillhör vården eller familjen kan kännas skönt. Vi i Sjukhuskyrkan är vana att lyssna och att samtala. Tillsammans med oss kan du få dela dina tankar och frågor.

Stilla rummet

På entréplan alldeles intill biblioteket finns Stilla rummet som alltid är öppet. Här firas också gudstjänst söndagar kl 15. 

Gudstjänster på avdelningarna

Gudstjänster på avdelningar firas torsdagar kl 15, se särskilda anslag på sjukhuset. Gudstjänsterna är enkelt utformade med psalmsång, textläsning, kort predikan och bön. Ofta är det också fina musikinslag som inramar gudstjänsterna. Ansvarig för varje gudstjänst är olika för varje gång och Svenska kyrkan och Pingstkyrkan turas om att leda dem.

Nattvard

Tala med Sjukhuskyrkans personal om du önskar enskild nattvard. 

Övrig verksamhet

Sjukhuskyrkan arbetar också med:

  • samtalsgrupper och viss utbildning för personal 

  • beredskap i akuta situationer

  • sjukhusets Etikråd och PKL-grupp där Sjukhuskyrkan ingår.

Sjukhuskyrkans blomma

I hela Sverige har Sjukhuskyrkan sin speciella blomma som kännetecken. 

Sjukhuskyrkans blomma

Blomman från den avbrutna grenen vill visa att det finns en ny möjlighet. Det som gått sönder eller skadats skall finna nya vägar till livs igen. Både den avbrutna grenen och sidoskottet är omslutna av korset. Så är vi alla alltid omslutna av Guds närvaro.

 

Per-Olof Holm

Per-Olof Holm

Kungälv-Ytterby församling

Sjukhuskyrkan, Präst, Ytterby kyrka och församlingshem

Petra Lax

Petra Lax

Kungälv-Ytterby församling

Socionom , Sjukhuskyrkan

Marie Pervik

Marie Pervik

Kungälv-Ytterby församling

Sjukhuskyrkan, Leg psykoterapeut, Socionom