Någon håller en äldre persons hand.
Foto: mrmohock /Shutterstock

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan finns för dig som är patient, anhörig eller personal på Kungälvs sjukhus. Tillsammans med oss kan du få dela dina tankar och frågor.

Sjukhuskyrkan finns för dig som är

Patient - och har tankar och funderingar och vill dela dem med någon

Anhörig - och tycker det känns svårt att stå bredvid utan att kunna göra så mycket

Personal - och har ett arbete som berör och kan väcka frågor

Livet blir inte alltid som man tänkt sig. Att bli sjuk kan ibland innebära att man ställs inför frågor eller känslor som man inte vet hur man skall hantera. Även när man är anhörig eller personal väcks ofta frågor. Att då få tala med någon som har tystnadsplikt och som varken tillhör vården eller familjen kan kännas skönt. Vi i Sjukhuskyrkan är vana att lyssna och att samtala. Tillsammans med oss kan du få dela dina tankar och frågor.

Stilla rummet

På entréplan alldeles intill biblioteket finns Stilla rummet som alltid är öppet. Här firas också gudstjänst söndagar kl 15.00 (ej under coronapandemin).

Gudstjänster på avdelningarna

Gudstjänster på avdelningar firas torsdagar kl 15.00 (ej under coronapandemin), se särskilda anslag på sjukhuset. Gudstjänsterna är enkelt utformade med psalmsång, textläsning, kort predikan och bön. Ofta är det också fina musikinslag som inramar gudstjänsterna. Ansvarig för varje gudstjänst är olika för varje gång och Svenska kyrkan och Pingstkyrkan turas om att leda dem.

Nattvard

Tala med Sjukhuskyrkans personal om du önskar enskild nattvard. 

Övrig verksamhet

Sjukhuskyrkan arbetar också med:

  • samtalsgrupper och viss utbildning för personal 

  • beredskap i akuta situationer

  • sjukhusets Etikråd där Sjukhuskyrkan ingår.

Solen går upp över en sjö.

Sorgegrupp för föräldrar

Du som har mist ett barn är välkommen med i en sorgegrupp för föräldrar. Här kan du dela tankar och känslor med andra som är i samma situation.

Solens strålar bryter igenom molntäcket.

Sorgegrupp för barn och unga vuxna

Svenska kyrkan och Sjukhuskyrkan erbjuder sorgegrupp för barn och unga vuxna som förlorat en förälder eller syskon genom dödsfall.