Foto: Mona Davidsson

Västra kyrkogården

Västra kyrkogården togs i bruk 1864, på en plats som i dag är mitt i stan, vid Nytorget i Kungälv. Kyrkogården är gammal, men har fått en ny askgravlund.

Foto: Mona Davidsson

I dag grävs inga nya gravar på Västra kyrkogård, men utifrån gravstenarna kan man få en inblick i Kungälvs historia. Här vilar ett tvärsnitt av Kungälvs befolkning. Man finner titlar som borgmästare, handlande, glasblåsare, hemmansägare, sjökapten, trotjänarinna, postmästare och många andra.
Förra året färdigställdes en askgravlund på en av de återtagna gravplatserna. Därmed blir en del av kyrkogården mer aktiv och erbjuder en plats att finna lugn och ro, att sitta ner en stund.