Mynt

Vad ingår i begravningsavgiften?

Det finns kostnadsfria gravplatser till alla som är folkbokförda i Sverige, oavsett trostillhörighet. De finansieras genom en begravningsavgift som alla betalar via skatten. Numera betalar alla i Sverige samma begravningsavgift.

Oavsett om man tillhör Svenska kyrkan eller inte betalar man begravningsavgift. Begravningsavgiften är lika för alla folkbokförda i områden där Svenska kyrkan sköter begravningsverksamheten. Läs mer om aktuell avgiftssats för begravingsavgiften.

Begravningsavgiften täcker kostnaderna för:

 • Bisättning (förvaring av stoftet fram till begravningen)

 • Transporter från bisättning till gravsättning inom pastoratets förvaltningsområde

 • Kapell eller annan ceremonilokal för begravningsceremoni

 • Kremering

 • Gravsättning av kista eller urna, inklusive gravöppning och iordningsställande av gravplatsen, alternativt jordning av aska

 • Gravplats i 25 år

 • Skötsel av kyrkogårdens allmänna ytor

Om den avlidne tillhörde Svenska kyrkan, täcker kyrkoavgiften också kostnaderna för:

 • Präst från Svenska kyrkan

 • Församlingskyrka

 • Kyrkomusiker

 • Processionsbärning av kistan

Dödsboet betalar:

 • Kista och eventuell urna

 • Svepningsarbete

 • Transport till bisättningslokal

 • Dödsannons

 • Begravningsbyrå

 • Blommor

 • Förtäring vid begravning eller minnesstund

 • Eventuell extra musik och sång

 • Gravsten

 • Bouppteckningskostnader

 • Skötsel av graven. Om man önskar kan man också skriva gravskötselavtal med kyrkogårdsförvaltningen. Mot en kostnad åtar sig kyrkogårdsförvaltningen då att sköta graven under en viss tid. Läs mer här intill. 

Gravskötsel

Det går att teckna gravskötselavtal med församlingen. I avtalet ingår vår-och sommarplantering, samt allhelgonautsmyckning, vattning och övrig skötsel. I Kungälv och Ytterby församling erbjuder vi:

Ettårsavtal med automatisk förlängning med ett år i taget under gravrättstiden. Avtalet löper tills dess att man aktivt säger upp avtalet. Avgiften betalas en gång per år. 
Pris (1 år): Låda 1 100 kr. Grusskötsel 430 kr.