Kungälv-Ytterby församling

Prata med oss

Kontakt

Kungälv-Ytterby församling Besöksadress: Fredriksbergsgatan 12, 44230 Kungälv Postadress: Box 344, 44210 Kungälv Telefon: +46(303)377000 E-post till Kungälv-Ytterby församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Vad ingår i avgiften?

Det finns kostnadsfria gravplatser till alla som är folkbokförda i Sverige, oavsett trostillhörighet. De finansieras genom en begravningsavgift som alla betalar via skatten. Från och med 2017 betalar alla i Sverige samma begravningsavgift.

Oavsett om man tillhör Svenska kyrkan eller inte betalar man begravningsavgift. Begravningsavgiften är lika för alla folkbokförda i områden där Svenska kyrkan sköter begravningsverksamheten. Avgiftssatsen för 2017 är 24,6 öre per 100 kr. Läs mer på Kammarkollegiets hemsida.

Begravningsavgiften täcker kostnaderna för:

 • Bisättning (förvaring av stoftet fram till begravningen)

 • Transporter från bisättning till gravsättning inom pastoratets förvaltningsområde

 • Kapell eller annan ceremonilokal för begravningsceremoni

 • Kremering

 • Gravsättning av kista eller urna, inklusive gravöppning och iordningsställande av gravplatsen, alternativt jordning av aska

 • Gravplats i 25 år

 • Skötsel av kyrkogårdens allmänna ytor

Om den avlidne tillhörde Svenska kyrkan, täcker kyrkoavgiften också kostnaderna för:

 • Präst från Svenska kyrkan

 • Församlingskyrka

 • Kyrkomusiker

 • Processionsbärning av kistan

Dödsboet betalar:

 • Kista och eventuell urna

 • Svepningsarbete

 • Transport till bisättningslokal

 • Dödsannons

 • Begravningsbyrå

 • Blommor

 • Förtäring vid begravning eller minnesstund

 • Eventuell extra musik och sång

 • Gravsten

 • Bouppteckningskostnader

 • Skötsel av graven. Om man önskar kan man också skriva gravskötselavtal med kyrkogårdsförvaltningen. Mot en kostnad åtar sig kyrkogårdsförvaltningen då att sköta graven under en viss tid. Läs mer här intill. 

Gravskötsel

Det går att teckna gravskötselavtal med kyrkogårdsförvaltningen. I avtalet ingår vår-och sommarplantering, samt allhelgonautsmyckning, vattning och övrig skötsel. Det finns två alternativ av skötselavtal:

Ettårsavtal med automatisk förlängning med ett år i taget under gravrättstiden. Avtalet löper tills dess att man aktivt säger upp avtalet. Avgiften betalas en gång per år. 
Pris (1 år): Låda 1066 kr. Grusskötsel 420 kr.  

Treårsavtal. Avgiften betalas när avtal tecknas.
Pris (3 år): Låda 3198 kr. Grusskötsel. 1249 kr.

Beställning av ny gravskötsel måste ske senast 30 november året innan skötseln ska börja gälla.