Foto: Mona Davidsson

Kvalitetsarbete

Hur går det till när en kista eller urna gravsätts? Vilka risker finns vid gravgrävning? Vilka metoder använder man?

Här intill kan du ladda ned de dokument som beskriver de riktlinjer som kyrkoförvaltningen i Kungälv arbetar efter.

Kremering

Kremering av avlidna i Kungälv-Ytterby församling sker i Kvibergs krematorium i Göteborg. Om du vill veta mer om kvalitetssäkring vid kremering är du välkommen att kontakta kyrkogårdsförvaltningen i Göteborg:

Vardagar 9-12, 13-16 telefon 031-731 80 80 eller e-post. Du kan också besöka Göteborgs kyrkoförvaltnings hemsida.