Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Kungälv-Ytterby församling Besöksadress: Fredriksbergsgatan 12, 44230 Kungälv Postadress: Box 344, 44210 Kungälv Telefon:+46(303)377000 E-post till Kungälv-Ytterby församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Munkegärdekyrkan

Munkegärdekyrkan är församlingens nyaste kyrka. Här firas gudstjänst söndagar kl 17.00 och det finns också ett levande församlingsliv på vardagarna.

Gudstjänst i Munkegärde

Söndagen är församlingens viktigaste dag. Jesu uppståndelses dag och därmed kyrkans festdag! Högmässan firas som regel varje söndag kl 17.00 i Munkegärdekyrkan. Då kommer vi samman och ber, firar mässa, lovsjunger och lyssnar till bibelordet. Kyrkan är liten till ytan, vilket också sätter sin prägel på gudstjänstens karaktär av närhet, gemenskap och delaktighet. Det finns två olika lovsångsteam med ungdomar, samt ett antal instrumentalister som ofta är med och leder sången tillsammans med kantorn. Kyrkkaffe serveras efter mässan.

Det finns även ett rum intill kyrksalen för de mindre barnen där de kan leka och rita, om de vill. Högtalare finns i barnrummet så att de vuxna som vill, kan följa med i högmässan.

Varmt välkommen!

Önskar du dop, själavårdssamtal, hemkommunion, bikt eller är intresserad av att gå en introduktionskurs i den kristna tron? Tveka inte att höra av dig till oss!

Vardagsverksamhet i Munkegärdekyrkan

Kyrkan är en plats dit du alltid är välkommen! Här finns flera olika verksamheter under veckan för olika åldrar. Vi har som regel dörren öppen när vi är på plats i huset, och då är du välkommen att komma in och sitta ner en stund, tända ett ljus, läsa något eller kanske skriva ett böneämne och lägga i våra bönelådor som bärs fram i söndagens gudstjänst.

Middagsbön enligt Tidegärden beds som regel kl 12.30 måndag-fredag framme i koret. Alla välkomna.

Öppen förskola erbjuds på måndagar kl 9.00-12.00 med fri lek, samling och fika.

Café Munken är ett öppet café för högstadieelever, öppet tisdagar och torsdagar kl 9.30-12.30.

Sopplunch serveras på fredagar kl 12.30. Inleds med andakt. Kostnad 30 kronor. Gratis första gången.

Konfirmandgruppen träffas en gång i veckan på eftermiddagar. Är du intresserad eller har frågor så kontakta prästen, Filip Lindstrand.

Ikonmålarkurs erbjuds våren 2020 för femte gången i Munkegärdekyrkan. Ledare är prästen och ikonmålaren Lars-Christian Hellgren. Vid intresse eller frågor kontakta församlingen.

Gå direkt till
Barn och familj
Ung

Fakta om kyrkan

Munkegärdekyrkan är församlingens yngsta och minsta kyrka. Den invigdes den 16 september 1996 av biskop Lars Eckerdal. Under årens lopp har många frivilliga engagerat sig för att kyrkan skulle kunna byggas och församlingslivet utvecklas.
Vill du engagera dig ideellt på något sätt är du alltid välkommen att höra av dig.

Vi vill vara en kyrka med Guds kärlek och nåd i Jesus Kristus i centrum, för hela närområdet och hela livet. Du är varmt välkommen att dela gemenskapen!

Vi som jobbar i Munkegärdekyrkan

Catarina Andersson

Kungälv-Ytterby församling

Barn och familj, Ytterby kyrka och församlingshem, Barnledare, Munkegärdekyrkan

Maria Andersson

Kungälv-Ytterby församling

Kantor, Kastalakyrkan, Munkegärdekyrkan

Camilla Björkman

Kungälv-Ytterby församling

Munkegärdekyrkan, Församlingspedagog

Tobias Eriksson

Kungälv-Ytterby församling

Munkegärdekyrkan, Vik församlingsassistent

Anna Hermansson

Kungälv-Ytterby församling

Munkegärdekyrkan, Diakon

Filip Lindstrand

Kungälv-Ytterby församling

Munkegärdekyrkan, Präst

Linus Åsemyr

Kungälv-Ytterby församling

Församlingsvärd, Kyrkvaktmästare, Kastalakyrkan, Munkegärdekyrkan

Kontakta Svenska kyrkan i Kungälv och Ytterby

Expedition: Fredriksbergsgatan 12, 442 30 Kungälv

Telefon: 0303-37 70 00

Öppet: mån-fre kl 10-12 och mån-tors kl 13-15.

Postadress: Box 344, 442 10 Kungälv

E-post till Kungälv-Ytterby församling

På gång i Munkegärdekyrkan