Munkegärdekyrkan
Foto: Linus Åsemyr

Munkegärdekyrkan

Munkegärdekyrkan är församlingens nyaste kyrka. Här firas gudstjänst söndagar 17.00.

Gudstjänst i Munkegärde

Högmässan firas som regel varje söndag kl 17.00 i Munkegärdekyrkan. Då kommer vi samman och ber, firar mässa, lovsjunger och lyssnar till bibelordet. Kyrkan är liten till ytan, vilket också sätter sin prägel på gudstjänstens karaktär av närhet, gemenskap och delaktighet. Det finns två olika lovsångsteam med ungdomar, samt ett antal instrumentalister som ofta är med och leder sången tillsammans med kantorn. Kyrkkaffe serveras efter mässan.

Det finns även ett rum intill kyrksalen för de mindre barnen där de kan leka och rita, om de vill. Högtalare finns i barnrummet så att de vuxna som vill, kan följa med i högmässan.

Varmt välkommen!

Önskar du dop, själavårdssamtal, hemkommunion, bikt eller är intresserad av att gå en introduktionskurs i den kristna tron? Tveka inte att höra av dig till oss!

Vardagsverksamhet i Munkegärdekyrkan

Kyrkan är en plats dit du alltid är välkommen! Här finns flera olika verksamheter under veckan för olika åldrar. Vi har som regel dörren öppen när vi är på plats i huset, och då är du välkommen att komma in och sitta ner en stund, tända ett ljus, läsa något eller kanske skriva ett böneämne och lägga i våra bönelådor som bärs fram i söndagens gudstjänst.

Middagsbön enligt Tidegärden beds som regel kl 12.30 måndag-fredag framme i koret. 

kyrkan

Munkegärdekyrkan är församlingens yngsta och minsta kyrka. Den invigdes den 16 september 1996 av biskop Lars Eckerdal. Under årens lopp har många frivilliga engagerat sig för att kyrkan skulle kunna byggas och församlingslivet utvecklas.
Vill du engagera dig ideellt på något sätt är du alltid välkommen att höra av dig.

Vi vill vara en kyrka med Guds kärlek och nåd i Jesus Kristus i centrum, för hela närområdet och hela livet. Du är varmt välkommen att dela gemenskapen!

Kontakta Svenska kyrkan i Kungälv och Ytterby

Expedition
Besöksadress: Fredriksbergsgatan 12, 442 30 Kungälv
Postadress: Box 344, 442 10 Kungälv
Telefon: 0303-37 70 00
Kyrkogårdsförvaltningen: 0303-37 70 50 

Öppet: mån-fre kl 10-12 och mån-tors kl 13-15.

E-post till Kungälv-Ytterby församling

E-post till Kyrkogårdsförvaltningen

Mejladresser och direktnummer till personal finns HÄR

På gång i Munkegärdekyrkan