Musik och körer

I Kungälv-Ytterby församling har du många möjligheter att sjunga, spela och lyssna till musik.