Foto: Maria Svensk/IKON

Någon att tala med

Vi råder inte alltid över livet. Det är skört och sårbart. När frågorna eller kriserna kommer är du välkommen att kontakta diakonerna och prästerna i Kungälv-Ytterby församling.

"Diakoni är att värna varje människas värde och värdighet, att i ord och handling gestalta en kristen människosyn, att se Kristus i vår nästa."

Så står det i Kungälvs församlingsinstruktion. Diakoni är hela kyrkans ansvar, men de som är anställda som diakoner har ett särskilt ansvar att utöva diakoni. De stöttar utsatta människor: sjuka, ensamma, sörjande, äldre, behövande; människor som kanske drabbats av en livskris eller fastnat i missbruk. Det sker på olika sätt; genom hembesök, samtal, gemenskapsfrämjande aktiviteter och mötesplatser som soppluncher m.m. Arbetet pågår oftast i det tysta, men kan innebära en viktig skillnad.

Ofta samarbetar Svenska kyrkan med andra aktörer när det gäller att stötta människor och finnas till vid kriser. Några exempel är Trampolinen - stödgrupper för barn och unga som har det jobbigt hemma, POSOM - krisberedskapsgrupp inom Kungälvs kommun och Kyrkornas OmsorgsCentrum - med mötesplatsen Kontakten, ett samarbete med övriga kyrkor i Kungälv.

Någon att tala med:

Kanske bär du på upplevelser som du skulle vilja berätta för någon? Eller är i en svår situation där du vill ha hjälp att komma vidare? Oavsett din bakgrund är du välkommen att ta kontakt med församlingens diakoner eller präster för att boka tid för samtal. Du kan ta upp frågor om stort och smått och som gäller livets olika områden. Vi har tystnadsplikt och för inga journaler. Dina besök hos oss är kostnadsfria.

Välkommen att kontakta någon av oss!

Sorgegrupper

Kungälv-Ytterby församling erbjuder kontinuerligt in till sorgegrupp för dig som mist en anhörig.

Trampolinen

Trampolinen är stödgrupper för barn och unga som lever i en utsatt situation. Grupperna är en samverkan mellan Kungälvs kommun och Svenska kyrkan.

    Du är också välkommen att vända dig till någon av prästerna, som i tillägg till samtal och själavård också kan ta emot bikt: