Biskopens brev om klockringning för Aleppo

Nyhet Publicerad Ändrad

Fredag den 14 oktober 2016 skrev biskop Martin Modéus ett brev till kyrkoherdarna i Linköpings stift. Texten följer här.

Kära vänner kyrkoherdar!

Låt våra kyrkklockor ringa som ett tecken på vår omtanke och bön för Syriens krigsdrabbade folk!

Tillsammans med många andra delar jag förtvivlan och uppgivenhet när jag tar del av rapportering och berättelser om situationen i Aleppo och andra platser i Syrien: barnens uppväxtmiljö, sjukhusens omöjliga arbetssituationer, civila som drabbas. Så sent som för några dagar sedan träffade jag flyktingar vars nära anhöriga lever instängda och under hot. Deras berättelser berörde mig djupt.

När vanmakten är som störst är det viktigt att samlas i bön.

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har tagit ett initiativ att låta kyrkklockorna ringa som en uppmaning till människor att stanna upp i bön för folket i Syrien och för fred. Det initiativet sprider sig nu till många stift och församlingar i Svenska kyrkan. Måndag till fredag kl. 17.00 kommer kyrkklockor att ringa, fram till FN-dagen den 24 oktober.

Jag vill uppmana er att ta efter detta initiativ så att minst en kyrka i varje pastorat ringer i klockorna på detta sätt, måndag-fredag kl. 17.00 fram till och med FN-dagen den 24 oktober – förutom de sedvanliga tillfällena för klockringning. Att ringa i varje församling är naturligtvis önskvärt. Att ringa i varje kyrka vore det bästa – men jag är väl medveten om de praktiska svårigheterna. Vi lägger det på en nivå som är genomförbar.

På lördagen har vi vår helgmålsringning och på söndagen ringer vi till gudstjänst, där bönen för fred i världen och särskilt Syrien är en självklar del. Jag vill gärna uppmana er att använda FN-bönens ord i era gudstjänster under denna tid:

Gud, vår jord är bara ett stoftkorn i världsalltet.
Det är vår uppgift att göra den till en planet
där ingen skall behöva plågas av krig, hunger eller fruktan
eller vara utestängd från andra i meningslöst främlingskap
för sin härstamnings, hudfärgs eller världsåskådnings skull.
Gud, ge oss mod och förutseende att ta itu med detta redan nu,
så att våra barn och barnbarn en gång med stolthet
kan bära namnet människa.

Med de bästa hälsningar!

+Martin Modéus

Biskop i Linköpings stift