Sankt Olovs kyrka
Foto: P-O Sjödin

Skellefteå Sankt Olovs församling

Sankt Olovs församling är en församling med gamla anor, men även en levande församling med kyrkor, bönhus och ett levande gudstjänstliv.

Aktuellt från Skellefteå pastorat

fakta om sankt olovs församling

Sankt Olovs församling är en av fem församlingar i Skellefteå pastorat. Församlingen har cirka 15 500 medlemmar, 34 anställda, fyra kyrkor, ett krematorium och två kyrkogårdar.