Sankt Olovs kyrka
Foto: P-O Sjödin

Skellefteå Sankt Olovs församling

Sankt Olovs församling är en församling med gamla anor, men även en levande församling med kyrkor, bönhus och ett levande gudstjänstliv.

Aktuellt från Svenska kyrkan i Skellefteå

fakta om sankt olovs församling

Sankt Olovs församling är en av fem församlingar i Skellefteå pastorat. Församlingen har cirka 15 500 medlemmar, 34 anställda, fyra kyrkor, ett krematorium och två kyrkogårdar.