Foto: Anna Jonsson

Askgravlund

I en askgravlund gravsätts endast aska

En askgravlund är också en del av en kyrkogård där det inte finns personliga gravar.

I askgravlunden finns det däremot en gemensam plats där en namnbricka kan fästas, och anhöriga har också möjlighet att närvara vid gravsättningen (undantaget är Alhems kyrkogård, där anhöriga ej närvarar vid gravsättning).

Om du vill ställa ner en blombukett eller tända ett ljus gör du det på en gemensam plats i askgravlunden. I en askgravlund gravsätts endast aska. Här finns inga gravrätter och inget personligt skötselansvar för graven.

Askgravlundar finns på Bolidens, Österjörns, Kåge, Byske norra, Fällfors, Finnträsk, Lund och Alhems kyrkogårdar.