Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Gravar och gravsättning

Här får du vet mer om alla olika alternativ

Det finns olika typer av gravar och olika alternativ för gravsättning. Den avlidne kan kremeras eller jordbegravas.

Kremering innebär att kistan med den avlidne bränns till aska och sedan gravsätts. Vid en jordbegravning sänks kistan ner i en grav. Beroende på val finns sedan olika typer av gravar och gravsättning. För jordbegravning (kista) krävs en gravplats med gravrätt, men för kremation finns fyra olika alternativ i Skellefteå pastorat- gravplats med sten (urngravplats), minneslund, askgravlund eller spridning av aska till havs eller i naturen.

SPRIDNING AV ASKA TILL HAVS ELLER I NATUREN

Om du vill att askan efter den avlidne ska spridas på annan plats än de allmänna begravningsplatserna krävs tillstånd från Länsstyrelsen.

Kyrkogårdsexpeditionen

Här får du svar på dina frågor om gravar, gravsatta och skötsel