Foto: Ekaterina Bolovtsova/Pexels

Organisation och ledning

En kyrka nära dig

Svenska kyrkan är indelad i geografiska områden som vi kallar församlingar*. Detta för att kunna möta behov och ta beslut så nära de boende som möjligt.

I skelleftebygden finns sammanlagt nio församlingar. Varje församling har i sin tur flera kyrkor och bönhus där människor samlas för bland annat gudstjänster, dop, barngrupper, ungdomsaktiviteter, körsång, caféer och andra mötesplatser.

Fem av församlingarna är tillsammans Svenska kyrkan i Skellefteå. En familj med samma tro, samma mål och samma längtan att få dela evangeliet med dig i närvaro, öppenhet och hopp. De fem gick samman för att stärka den grundläggande uppgiften och för en ökad samverkan.

 

Såhär är kyrkan uppbyggd

Svenska kyrkan Skellefteå

Läs mer om hur Svenska kyrkan verkar nära dig.

Luleå stift

Läs mer om hur stiften arbetar.

Kyrkomötet

Läs mer om hur Svenska kyrkans högsta beslutande organ arbetar.

...Så ser vi ut rent organisatoriskt. Men grunden för vår verksamhet är den lokala församlingen, för det är här du bor.

* Du har rätt, församlingar är också ett begrepp som kan beskriva en grupp människor som firar gudstjänst tillsammans, men när det gäller kyrkans organisation och ledning så används det främst för det geografiska området.