Kyrkomötet

venska kyrkan är, med sina 5,7 miljoner medlemmar, Sveriges största medlemsorganisation. Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta organ på nationell nivå och dess 251 ledamöter väljs av medlemmarna.

 

Vad beslutar kyrkomötet om?

Kyrkomötet beslutar i frågor som handlar om kyrkoordningen (Svenska kyrkans regelverk) och andra frågor som har betydelse för hela Svenska kyrkan, till exempel kyrkohandboken och psalmboken. Andra exempel är den kyrkliga organisationen, tillhörigheten till Svenska kyrkan och kyrkans vigningstjänst. Kyrkomötet kan däremot inte fatta beslut i frågor som är församlingarnas eller stiftens ansvarsområden.

Vad är kyrkomötets ansvar?

Kyrkomötet ansvarar alltid inför Svenska kyrkans medlemmar. Kyrkomötet väljer ledamöterna till kyrkostyrelsen, som är Svenska kyrkans styrelse och har huvudansvar för Svenska kyrkans verksamhet mellan kyrkomötena. Kyrkomötet fastställer också budgeten för Svenska kyrkan på nationell nivå.

Hur beslutar kyrkomötet?

De frågor som tas upp till behandling i kyrkomötet kommer i form av skrivelser från kyrkostyrelsen eller kyrkomötets presidium, eller i form av motioner från kyrkomötets ledamöter eller biskoparna.

Hur arbetar kyrkomötets utskott?

En skrivelse eller motion bereds i något av kyrkomötets utskott (under session 1) innan den tas upp till debatt och omröstning i kyrkomötet som helhet, i så kallat plenum (session 2). Ett utskott kan också ta ett eget initiativ till ett ärende.

Läs mer om Kyrkomötet

Många männsior i en sal som håller upp röstkort

Ta del av kyrkomötets beslut 2022

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ. Här kan du kolla årets ärenden, beslut och se webbsändning från debatt och beslutspass.