Krematoriet

Nya krematoriet stod klart 2013

På Alhems kyrkogård ligger, i anslutning till Alhemskyrkan, krematoriet i Skellefteå.
Det första krematoriet i lokalerna byggdes 1961 och det nya krematoriet stod klart 2013.
Upptagningsområdet är hela norra Västerbotten och ungefär 700 kremationer utförs varje år.
Förutom den givna verksamheten bedrivs även en studiebesöksverksamhet. Den tar emot såväl konfirmander och skolor som organisationer och privata grupper.
Krematoriet har en reningsanläggning som kom till för att möta de miljökrav som ställs på krematorieanläggningar.
För att reningsanläggningen ska fungera bra så är det viktigt att inga främmande föremål läggs ned i kistorna. 

skelleftea.krematoriet@svenskakyrkan.se

Kyrkogårdsexpeditionen

Här får du svar på dina frågor om gravar, gravsatta och skötsel