Alhems kyrkogård
Foto: Daniel Pettersson

Krematoriet

På Alhems kyrkogård i Skellefteå ligger, i anslutning till Alhemskyrkan, pastoratets krematorium.
Det första krematoriet i lokalerna byggdes 1961 och det nya krematoriet stod klart 2013.
Upptagningsområdet är hela norra Västerbotten och ungefär 700 kremationer utförs varje år.
Förutom den givna verksamheten bedrivs även en studiebesöksverksamhet. Den tar emot såväl konfirmander och skolor som organisationer och privata grupper.

Krematoriet har en reningsanläggning som kom till för att möta de miljökrav som ställs på krematorieanläggningar. 

För att reningsanläggningen ska fungera bra så är det viktigt att inga främmande föremål läggs ned i kistorna. Glas, plast, mobiltelefoner eller liknande får inte läggas ned för då kan anläggningen skadas.

Skicka e-post till krematoriet

Föreståndare krematoriet