Foto: Johannes Frandsen/IKON

Begravning

Mitt i sorgen efter en anhörig, kan det vara mycket att tänka på. Inte minst det praktiska kring begravningen.

Svenska kyrkan har stor erfarenhet av sorgearbete, och det finns mycket hjälp att få, både av Svenska kyrkan och andra. Här kommer några konkreta råd.

Var ska jag börja?

Det kan vara bra att veta att du som anhörig alltid bestämmer i vilken utsträckning du vill anlita en begravningsbyrå. Byrån ska i sin tur meddela prisuppgifter och kostnadsförslag. Det är viktigt att komma ihåg att begravningsbyråns representanter handlar på uppdrag av dödsboet. Ofta är det också en god idé att vänta någon dag efter dödsfallet med att boka tid på begravningsbyrån. Då är det lättare att orka ta emot information och fatta beslut. Men det går inte att vänta alltför länge. Kroppen ska, enligt begravningslagen, gravsättas (kistbegravning) eller kremeras inom en månad.

Man kan naturligtvis själv kontakta församlingen direkt för att komma överens om tidpunkt och plats för begravningen. Kanske finns särskilda önskemål om präst eller musik? Vi gör alltid vad vi kan för att tillgodose sådana önskemål.

Om du själv vill boka begravningen, så kontaktar du bokningen här

Begravningsgudstjänsten

Inför begravningen tar prästen alltid kontakt med anhöriga för att samtala om den bortgångne och om önskemål som de efterlevande har i samband med begravningsgudstjänsten. Gudstjänsten har en fast ram, men varje enskild begravning kan göras personlig inom denna ram. Tillsammans kan de anhöriga och prästen välja psalmer och eventuellt annan musik och sång.

Ofta sker gudstjänsten i någon av församlingens kyrkor eller gravkapell. Anhöriga bör veta att begravningsgudstjänsten är offentlig, vilket betyder att alla som vill delta är välkomna. Däremot är den eventuella minnestunden efteråt självklart privat.
Begravningsgudstjänsten kan avslutas med att anhöriga till den avlidna bär ut kistan till kyrkogården för gravsättning och ett sista farväl. Eller så tas avsked inne i lokalen och då ombesörjer kyrkogårdens personal gravsättningen. Om den avlidne ska kremeras lämnas också kistan kvar i lokalen. I de fall anhöriga önskar att kistan direkt efter begravningsgudstjänsten bärs ut till en väntande bil ansvarar de själva för det.

Det kan också förekomma andra former av kyrkliga samlingar, till exempel efter stora olyckor eller katastrofer. Då får anhöriga och präst samtala om hur en sådan ska utformas.

Personal vid begravning

Vid begravningen finns alltid personal (utöver präst och musiker) från församlingen närvarande.

Transport

Dödsboet betalar transporten av kistan från sjukhus till den lokal där kyrkan tar hand om kistan inför begravningsgudstjänsten eller bisättningslokalen. Transporten av kistan från kyrka/kapell till begravningsplats och krematorium betalas av begravningsavgiften och är gratis för dödsboet.

Borgerlig begravning

Svenska kyrkan är med undantag för ett par storstadsområden, huvudman för begravningsverksamheten i Sverige. Detta innebär att vi ansvarar för det praktiska runt en begravning, inklusive gravsättning och gravvård. Medlemmar i Svenska kyrkan har rätt till en begravningsgudstjänst enligt Svenska kyrkans ordning utan kostnad. Om den avlidne av olika orsaker lämnat Svenska kyrkan som medlem blir det oftast aktuellt med en borgerlig begravning. Svenska kyrkan ansvarar här för lokal för akten, vaktmästare samt gravsättning. Den borgerliga begravningsakten hålls idag ofta av en förrättare från begravningsbyrån. För mer information om borgerliga begravningar kontakta din begravningsbyrå. 

Bokning

Här kan du boka samkväm eller hyra våra lokaler

Frågor och svar om begravning

Vanliga frågor och svar om begravning

Mina önskemål om begravning

Berätta hur du vill ha det

Efter begravningen

Ett tillfälle att minnas tillsammans

Begravning och kyrkogård

När vi mister en anhörig ställs vi inför många frågor. Sorgen skapar kanske existentiella funderingar, men också praktiska om till exempel gravplats, gravrätt och gravskötsel.

Aktuellt från Svenska kyrkan Skellefteå

A-Ö om begravning

Publicerad:

Skriften Om begravning, som ges ut av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, berättar om hur begravning fungerar i Sverige.

Askgravlund i Finnträsk

Publicerad:

Begravningsverksamheten i Byske-Fällfors församling har gjort iordning en askgravlund på Finnträsk kyrkogård. – Till våren ska vi piffa till den med lite växter, berättar kyrkogårdsföreståndare Johnny Lindkvist.