Foto: Magnus Aronson /Ikon

Om begravning

När vi mister en anhörig ställs vi inför många frågor. Sorgen skapar kanske existentiella frågor, men så kommer också de praktiska om gravplats, gravrätt och gravskötsel. Vår förhoppning är att vad du än behöver hjälp och stöd med, så ska vi kunna bistå.