Bild av en utskriven församlingsinstruktion mot grå bakgrund
Foto: Linda Randgard

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktionen beskriver hur vi vill arbeta som kyrka för att utföra den grundläggande uppgiften: Fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni och mission.

En församlingsinstruktion är ett grundsyns- och identitetsdokument och fungerar därför styrande vid arbetet med budget och verksamhetsplaner samt som ett utvärderingsinstrument vid bokslut och årsredovisning. Den berättar vad Svenska kyrkan Skellefteå är och vill vara - nu och framåt. 

Vår församlingsinstruktion är resultatet av mångas samlade arbete eftersom den gäller för hela pastoratet. Den utfärdas av domkapitlet i Luleå stift, vilket innebär att stiftet också använder sig av den i dialog med och tillsyn av vårt pastorat. Vi äger den på så sätt tillsammans. 

Ladda ned och läs församlingsinstruktionen här [pdf]

 

Verksamhet

Tänk så mycket spännande som ryms i ett så tråkigt ord som ”verksamhet”…

Kyrkor och församlingar

Oavsett var i skelleftebygden du bor, finns Svenska kyrkan nära dig.

Kontakta oss

Vill du boka ett dop, eller har du fått brev från kyrkogårdsförvaltningen? Är det något du undrar över är du alltid välkommen att kontakta oss.

Tillbaka till