Foto: Linda Randgard

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktionen ska vara användbar både i församlingens verksamhet och för stiftet i dess arbete med främjande och tillsyn.

Den är ett grundsyns- och identitetsdokument och fungerar därmed styrande vid arbetet med budget och verksamhetsplaner samt som ett utvärderingsinstrument vid bokslut och årsredovisning.

Församlingsinstruktionen 

  • Är församlingens/pastoratets viktigaste styrdokument.
  • Ägs gemensamt av församling/pastorat och stift.
  • Skrivs nu men blickar framåt.
  • Betraktar varje vision och åtgärd i ljuset av barnens bästa.
  • Är resultatet av mångas gemensamma arbete.

Ladda ned Församlingsinstruktionen här [pdf]