Psalmböcker i kyrkbänken.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Kyrkor och församlingar

Oavsett var i skelleftebygden du bor, finns Svenska kyrkan nära dig. Närheten är viktig för oss. Vi vill att kyrkan ska få vara en mötesplats för alla, oavsett om du ser dig som troende, sökare eller tvivlare.

Här hittar du din församling och din gemenskap. I skelleftebygden finns nio församlingar, varav fem samverkar i Svenska kyrkan Skellefteå. 

Byske kyrka betraktad genom en av björkarna i allén som leder upp mot kyrkobyggnaden

Byske-Fällfors församling

Byske-Fällfors församling består till stor del av landsbygd med större och mindre byar samt ett större samhälle, Byske. Närheten till både hav, skog och vackra naturupplevelser har gjort omgivningarna kring Byske laxdal till viktiga platser för turism, rekreation och sportfiske. Guds sköna natur väldigt påtaglig här!

Jörn-Bolidens församling

Du är älskad, du är värdefull och det finns ett evigt liv. Det är kärnan i det kristna budskapet och det vill vi försöka förmedla på bästa möjliga sätt.

Kågedalens församling

Välkommen till Kågedalens församling, som sträcker sig från skog till kust, längs Kåge älv. Kågedalens församling vill vara en plats där du ska känna dig välkommen, behövd och delaktig.

Skellefteå landsförsamling

Skellefteå landsförsamling är en församling med gamla anor, men församlingen är inte bara historia utan även en levande församling med kyrkor, bönhus och ett livfullt gudstjänstliv.

Sankt Olovs församling

Sankt Olovs församling i Skellefteå utgår från Sankt Olovs kyrka mitt i Skellefteå tätort. Mitt i den växande stadens höga puls finns här ett rum för stillhet och eftertanke. I församlingen finns också distriktskyrkor och bönhus.

Våra grannar

Skellefteå pastorat består av fem församlingar. Grannar till oss ligger ett antal församlingar ytterligare. Här får du veta mer om dessa!