Foto: Eva Axbarr/IKON

Konfirmation

Konfirmation är att säga ja till sitt dop.