Foto: Johannes Frandsen/IKON

Alla måste gravsättas

En samhällelig uppgift som regleras i begravningslagen

När en person som inte tillhört Svenska kyrkan ska begravas måste den församling, som den avlidne var skriven i, kontaktas.

Det är nämligen lag på att alla måste gravsättas, en samhällelig uppgift som Svenska kyrkan har ansvar för och som regleras i begravningslagen. Församlingens gravkapell kan användas för begravningsceremoni och bokas via bokningen på Skellefteå pastorat.

Om den döde tillhör ett annat kristet samfund eller annan religon vänder anhöriga sig till sitt samfund för den religösa akten.

En borgerlig begravningsceremoni kan utformas enligt egna önskemål. Det är inget krav på att man måste anlita en borgerlig begravningsförättare utan anhöriga kan själva genomföra akten. Om de anhöriga önskar borgerliga begravningsförättare kan kommunen och begravningsbyråerna lämna upplysningar om det. Alternativet finns också att inte ha någon begravningsceremoni alls.

Begravningsombud i Skellefteå

Stefan Pettersson, Ljusvattnet, Burträsk, är begravningsombud i Skellefteå kommun sedan 2018.

Stefan nås på 070-559 95 29 och petterssonstefan06@gmail.com.

Länsstyrelsen Norrbotten har förlängt Stefans förordnande till att gälla till och med 31 december 2026.