Foto: Peter Ebbesson/IKON

Grav med gravsten och planteringsyta

Svenska kyrkan Skellefteå upplåter en gravrätt för 25 år

Rätten till en gravplats där du kan sätta upp en sten och göra en liten plantering kallas gravrätt.

Skellefteå pastorat upplåter en gravrätt för 25 år, därefter kan den förlängas. Gravplatser med med gravrätt finns för både kist- och urnbegravning, och på alla kyrkogårdar i Skellefteå pastorat. För urnor kallas den urngravplats. Anhöriga får närvara vid nedsättningen av kistan eller urnan. Kistan gravsätts vanligtvis efter begravningen. En urna kan vänta. När gravsättningen av urnan ska ske och om anhöriga vill vara med, kommer anhöriga och kyrkogårdsexpeditionen överens om.

Det finns också möjlighet att gravsätta en urna i en kistgrav. Planteringsytan som hör till graven ansvarar gravrättsinnehavaren för. Har du själv inte möjlighet att sköta den, kan du beställa skötsel från kyrkogårdsexpeditionen.