En barnhand doppas i en skål vatten
Foto: Louise Hedberg/IKON

Dop

Att bli döpt är att bli delaktig. Genom dopet blir du medlem i kyrkan, en del av Guds folk. I dopet har du också en försäkran som aldrig kan tas bort – en försäkran om att Gud ska vara med dig alla dagar. Enligt Svenska kyrkans syn gäller ett kristet dop för alltid.

Det har varit ett minst sagt speciellt år, med pandemin som härjat i världen och satt käppar i hjulen för många saker vi velat och planerat för att göra.  Till exempel att få samlas smed familj, släkt och vänner och glädjas och fira dop. Att inför Gud och våra nära och kära få uttrycka tacksamhet och glädje över livet och dess under.

Nu när restriktionerna sakta lättas i samhället och risken för smitta bedöms bli mindre och mindre - då kanske det äntligen är dags?
Äntligen dags för dop!

Det är aldrig för sent att låta döpa sitt barn, eller sig själv för den delen!
Är dopklänningen urväxt vid det här laget?
Ingen fara!
Församlingarna har dopklänningar och andra vita klädnader till utlån. Eller så finns det kanske ett lucia-/stjärngosselinne hängande hemma i garderoben.

Kanske känns det fortfarande lite tveksamt att samlas inomhus? Ingen fara!
Det finns många platser även utomhus som passar utmärkt för dop. Dopet kan ske i kretsen av de närmaste eller med många personer närvarande (tänk bara på att vi fortfarande har vissa restriktioner att förhålla oss till i vårt samhälle...), det kan följas av middag eller en slät kopp kaffe. Ni bestämmer!

Det finns inget schema
för hur dopdagen ska se ut. Det som behövs är vatten och en uttryckt önskan om att döpa. Så tar vi det därifrån!

Om dopet

Dop kan ske när som helst i livet även om de flesta döps under sitt första levnadsår. Några döps i samband med konfirmationsläsningen och andra först när de är ganska gamla.

Dopet är ett sakrament, en helig handling som Jesus har instiftat. Sakramenten har alltid en fysisk del, som vi kan se och känna. I dopet är det vattnet. Det finns också en andlig del, som i dopet handlar om föreningen med Gud och kyrkan. Dop sker alltid i Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I dopet nämns man också vid namn. Föräldrar får frågan ”Vilket namn har ni gett ert barn?” Dopet är alltså inte en namngivning. Namnet ger föräldrarna, och registreringen sker via skatteverket. Däremot får vi lyftas fram som unika personer, med ett eget namn – personer som döps i Jesu namn.

Tidigare blev alla barn födda i Sverige medlemmar i Svenska kyrkan om en eller båda föräldrarna var medlemmar. Nu är dopet huvudvägen in i Svenska kyrkan.

För medlemsskap ska man enligt huvudregeln vara döpt i en evangelisk-luthersk kyrkas ordning och vara svensk medborgare eller i landet bosatt utländsk medborgare.