Kyrkogårdar i Sankt Olovs församling

Kyrkogårdar finns på Alhem och Sunnanå

PANORAMABILDER

Ta en rundtur i 3D på kyrkogårdarna och i gravkapellet!

Alhems kyrkogård

Sunnanå kyrkogård

Sunnanå gravkapell

Alhems kyrkogård

Kyrkogården, som också kallas skogskyrkogården, har Alhemskyrkan i centrum där många begravningsgudstjänster och minnesstunder äger rum. På området finns församlingens och norra Västerbottens enda krematorium.
På kyrkogården finns rum för traditionella kist- och urngravar, men den har också andra former.

MINNESLUND
Minneslunden är en begravningsplats där askan efter kremation grävs ner. Kyrkogårdspersonalen ombesörjer det och platsen är anonym.

ASKGRAVLUNDAR
I askgravlundarna placeras den avlidnes stoft anonymt och en namnplatta sätts fast på en natursten som anhöriga valt. Församlingen ansvarar för den gemensamma gravrabatten. Den nya askgravlunden, som ska tas i bruk under 2022, blir på gravfältet söder om Jakobs källa.

BARNKULLE
En speciell plats är utvald för stoft av foster. Begravningsplatsen är märkt med en gemensam gravsten, men stoftet placeras anonymt. Gravrabatten vårdas av församlingen.

ANNAN TROSUPPFATTNING
På kyrkogården finns en begravningsplats för andra trossamfund. På denna plats får de anhöriga själva bestämma hur de vill ha kistnedsättningen och gravvården.

Hitta hit!

 

Alhems kyrkogård 2023

Klicka på bilden för att se en film om Alhems kyrkogård.

Sunnanå kyrkogård (Skellefteå Södra)

Sunnanå är den äldre av de två kyrkogårdarna och började anläggas 1915.
Samtidigt byggdes ett begravningskapell. Det ritades av arkitekt Viktor Åström och har tydliga drag av jugend och nationalromantik. Ytterväggarna är vitkalkade och taket är ett högt och brant valmat tegeltak. Kapellets fyra hörn är avrundade och skjuter ut ur muren. De avslutas upptill i små tureller.

Läs mer om gravkapellet här!

På Sunnanå kyrkogård finns både kistgravar och urngravar. Den gamla delen från början av 1900-talet har tidstypiska grusgravar med stenramar och stora gravvårdar. Den nya askgravlunden beräknas tas i bruk under hösten 2022. Det sydvästra hörnet är i huvudsak tänkta för Katolska kyrkans medlemmar. På platsen finns ett mindre krucifix rest.

I gravkapellet sker både kyrkliga och borgerliga begravningar.

Hitta hit!

 

Sunnanå kyrkogård 2023

Klicka på länken nedan för att se en film om Sunnanå kyrkogård.

Skötselavtal

I ordnat och värdigt skick

Kyrkogårdsexpeditionen

Här får du svar på dina frågor om gravar, gravsatta och skötsel