Gravkapell

Fyra gravkapell finns i Svenska kyrkan Skellefteå

Gravkapellet i Skellefteå landsförsamling

Många begravningsgudstjänster äger rum i gravkapellet. Det ligger på Västra kyrkogården. Lokalen är ljus och upplevs ofta varm. I anslutning till kapellet finns också ett rum för visning av den avlidne.
I december 2015 invigdes också en ny orgel.

Gravkapellet på Sunnanå kyrkogård

Begravningskapellet började byggas 1915. Det ritades av arkitekt Viktor Åström och har tydliga drag av jugend och nationalromantik. Ytterväggarna är vitkalkade och taket är ett högt och brant valmat tegeltak. Kapellets fyra hörn är avrundade och skjuter ut ur muren. De avslutas upptill i små tureller.
Fönstren är högt placerade, har upptill avrundade hörn och består av både stora och små glasrutor.
Interiören har ett valmat innertak. Väggarna är putsade och har utskjutande pilastrar sammanbundna med profilerade lister. Fönsterträ och golvlister är målade i engelsk röd.
Efter en brand i början av 1970-talet fick interiören en 70-talsbetonad prägel. Vid en renovering 2009-2010 har ny färg- och formgivning gett kapellet mer av dess ursprungliga karaktär.
I gravkapellet sker både kyrkliga och borgerliga begravningar.

Foto: P-O Sjödin

Gravkapellet på Byske Norra Begravningsplats

Det rektangulära gravkapellet med slät vit puts och skiffertäckt sadeltak på är uppfört 1938 efter ritningar av Birger Dahlberg i en blandning av modernism och 1920-talsklassicism. Fönstersättningen och byggnadens slutenhet är modernistisk medan entrén andas klassicism. Det stora fönstret längst fram till vänster saknar omfattningar på typiskt modernistiskt sätt. En utbyggnad i vinkel tillkom 1964 och 1977 uppfördes klockbocken som harmonierar väl med gravkapellets stil.
Källa: Länsstyrelsen Västerbotten

Gravkapellet på Kusmarks kyrkogård

Begravningskapellet uppfördes 1931 i putsat tegel med brant sadeltak, täckt av kopparplåt, i liknande stil som kyrkan.
Källa: Länsstyrelsen Västerbotten