Byske kyrka betraktad genom en av björkarna i allén som leder upp mot kyrkobyggnaden
Foto: Janne Lindberg

Byske-Fällfors församling

Byske-Fällfors församling består till stor del av landsbygd med större och mindre byar samt ett större samhälle, Byske. Närheten till både hav, skog och vackra naturupplevelser har gjort omgivningarna kring Byske laxdal till viktiga platser för turism, rekreation och sportfiske. Guds sköna natur väldigt påtaglig här!

Församlingen har 5183 invånare och en kyrkotillhörighet på ca 85%.
2014 blev Byske-Fällfors församling en del av Skellefteå pastorat som är en administrativ samverkan mellan Byske-Fällfors, Kågedalens, Jörn-Bolidens, Sankt Olovs församling och Skellefteå landsförsamling.

I församlingen finns tre kyrkor; en i Byske, en i Fällfors och en i Finnträsk. Dessutom finns ett antal kapell och bönhus. Sedan 2003 huserar all personal, utom kyrkogårdspersonalen, i församlingshemmet Broselsgården i Byske.

Byske kyrka i oskärpa betraktad genom en höstfärgad björk längs allén som leder mot kyrkan.

Kyrkor och lokaler i Byske-Fällfors församling

Här hittar du information om våra kyrkor och lokaler i församlingen.

Verksamhet i Byske-Fällfors församling

Tänk så mycket spännande som ryms i ett så tråkigt ord som ”verksamhet”…

Kontakta Byske-Fällfors församling

Här får du mer information om hur du kommer i kontakt med oss.