Diakonen Katarina Häggmark använder teckenspråk i Sankt Olovs kyrka i Skellefteå. Katarina står framför altartavlan i kyrkan och är iklädd en svart tunika och grön diakonskjorta.
Foto: Janne Lindberg

Teckenspråkig verksamhet

Svenska kyrkans teckenspråkiga arbete vänder sig till dig som är döv, teckenspråkig och vill delta i en teckenspråkig gemenskap.

I Svenska kyrkan i Skellefteå finns tillfällen att mötas för dig som använder svenskt teckenspråk, hörtekniska hjälpmedel och/eller talad svenska med tecken som stöd. Vid behov såsom kyrkliga handlingar, gudstjänster osv. finns också möjlighet att ”låna in” en teckenspråkig präst till oss. Basen för vår verksamhet är Sankt Olovsgården i Skellefteå.

Vill du veta mer om vad som händer i Svenska kyrkan i Skellefteå, kontakta Katarina Häggmark, diakon. Kontaktuppgifter nedan. 

Böner på teckenspråk

Besök Luleå stifts sida med böner på teckenspråk. Klicka här

  Mer information, kontakta

 • Katarina Häggmark

  Katarina Häggmark

  Svenska kyrkan Skellefteå

  Diakon i Sankt Olovs församling

  Mer om Katarina Häggmark

  Katarina nås via SMS (072-722 40 25) samt via Messenger och IMO.