Foto: Magnus Aronson / IKON

Teckenspråkig verksamhet

Svenska kyrkans teckenspråkiga arbete vänder sig till dig som är döv, teckenspråkig och vill delta i en teckenspråkig gemenskap.

I Svenska kyrkan i Skellefteå flera tillfällen att mötas för dig som använder svenskt teckenspråk, hörtekniska hjälpmedel och/eller talad svenska med tecken som stöd. Vid behov såsom kyrkliga handlingar, gudstjänster osv. finns också möjlighet att ”låna in” en teckenspråkig präst till oss. Basen för vår verksamhet är Sankt Olovsgården i Skellefteå. 

Den verksamhet som bedrivs är 

Dagträffar en gång/månad 
After Work (i samarbete med Skellefteå dövas förening)
Ungdomsgrupp

Böner på teckenspråk

Här kan du se Herrens bön, Gud som haver barnen kär, Trosbekännelsen och Herrens välsignelse på teckenspråk.

  Mer information, kontakta

 • Katarina Häggmark

  Katarina Häggmark

  Svenska kyrkan Skellefteå

  Diakon i Sankt Olovs församling

  Mer om Katarina Häggmark

  Katarina nås via SMS (072-722 40 25) samt via Messenger och IMO.