En vuxen och ett barn sitter i gräset och hjälps åt att plantera krasse i en kruka.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Vår tro

Vår tro – en relation, inte en prestation. I Svenska kyrkan finns det plats för dig, oavsett hur din tro ser ut. Gud har inte bråttom. Gud har tid med dina frågor, din tvekan och din längtan.

Hur och varför vi tror varierar, men i grunden handlar det om en relation till Gud, en relation som kan se väldigt olika ut för olika människor, och under olika perioder av livet. Just dina egna erfarenheter är en viktig tillgång när du fördjupar dig i frågor om kristen tro, själv eller tillsammans med andra. Dina frågor får i kyrkans sammanhang möta bibelns berättelser och den kristna traditionen. Här finns plats för både tro och tvivel, samtidigt. Och här kan du möta andra människor med i samma situation som dig, eller med helt andra erfarenheter.
Kom ihåg att det aldrig beror på hur stor tro du har, utan hur stor Gud är. Och Gud tror på dig.

En vit staty av Jesus.

Grunden i kristen tro

Kristen tro uttrycks på olika sätt i olika tider. Samtidigt finns ett tydligt centrum: tron att Gud befriar människan genom Jesus Kristus. Här kan du läsa om kristen tro i Svenska kyrkans tradition.

En man sitter i bilen med händerna knäppta på ratten.

Sök din tro

I Svenska kyrkan finns plats för dig som är nyfiken på kristen tro. För dig som vill göra andliga upptäckter och undrar över livet som kristen.

Kvällssolen lyser genom tallens grenar, och strålarna speglar sig i vattnet.

Livsfrågor

Det finns inga enkla svar på livets svåra frågor, men här får du några ledtrådar. 

Du behövs!

Det finns alltid plats för fler engagerade

Kyrkor och församlingar

Oavsett var i skelleftebygden du bor, finns Svenska kyrkan nära dig.