Foto: Linda Mickelsson /Ikon

Skötselavtal

Löpande avtal

Räkning för skötsel skickas ut i början av året varje år gällande plantering för sommaren, så länge man vill ha skötsel.

Avräkningsavtal

Möjlighet att teckna ett avtal för skötsel för en längre period, 5, 10 eller 15 år, men detta styrs av hur lång gravrättstiden för gravrätten är. Man får en faktura på hela beloppet för perioden man valt att ha skötsel. Vid eventuell uppsägning under avtalets gång sker ingen återbetalning på innestående belopp.

Vad ingår i skötseln?

Grundskötsel - vård och underhåll 

Skellefteå Pastorat åtar sig att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick. I grundskötseln ingår, i den omfattning som behövs med avseende på gravplatsens utformning följande:

 Vårstädning, klippning av gräsyta alternativt ogräsrensning i grusyta. 

Plantering och övriga arbeten utöver grundskötsel

Skellefteå Pastorat åtar sig följande arbete:

Plantering av ettåriga sommarblommor, ogräsrensning, puts av blommor i gravrabatt samt vattning.

Skellefteå Pastorat utför skötseln fackmässigt och tar med tillbörlig omsorg till vara gravrättsinnehavarens intressen och samråder med denna i den utsträckning som det behövs och är möjligt.