Foto: Albin Hillert /Ikon

Vuxendop

Att bli döpt är att bli delaktig. Genom dopet blir du medlem i kyrkan, en del av Guds folk. I dopet får du också som en osynlig vattenstämpel som aldrig går bort - en stämpel som säger att du tillhör Gud och försäkrar att Gud är med dig alla dagar.

Vi förknippar oftast dop med spädbarn, men även större barn, ungdomar och vuxna kan döpas. De får då undervisning om kristen tro, ofta i samband med konfirmation. De som döpts i ett annat kristet samfund är välkomna in i Svenska kyrkan, något nytt dop sker inte. Enligt Svenska kyrkans syn gäller ett kristet dop för alltid. Om du inte är döpt och skulle vilja veta mer om vuxendop, kontakta din församling.