Foto: Albin Hillert /Ikon

Döpas som vuxen

Att bli döpt är att bli delaktig. Genom dopet blir du medlem i kyrkan, en del av Guds folk. I dopet får du också som en osynlig vattenstämpel som aldrig går bort - en stämpel som säger att du tillhör Gud och försäkrar att Gud är med dig alla dagar.

Vi förknippar oftast dop med spädbarn, men även större barn, ungdomar och vuxna kan döpas. De får då undervisning om kristen tro, ofta i samband med konfirmation. De som döpts i ett annat kristet samfund är välkomna in i Svenska kyrkan, något nytt dop sker inte. Enligt Svenska kyrkans syn gäller ett kristet dop för alltid. Om du inte är döpt och skulle vilja veta mer om att döpas som vuxen, kontakta din församling.

Byske kyrka

Byske-Fällfors församling

Byske-Fällfors församling består till stor del av landsbygd med större och mindre byar samt ett större samhälle, Byske. Närheten till både hav och skog gör att Guds sköna natur är väldigt påtaglig här!

Bolidens kyrka

Jörn-Bolidens församling

Här finns guld och gröna skogar, men det är inte våra enda rikedomar - den brokiga skara människor som lever här, på kort och lång tid, gör att våra samlade erfarenheter sträcker sig från Jernbanan till Tusen strålande solar

Kusmark kyrka

Kågedalens församling

Välkommen till Kågedalens församling, som sträcker sig från skog till kust, längs Kåge älv. Här vill vi att du ska finna en plats där du ska känna dig välkommen, behövd och delaktig.

Sankt Olovs kyrka

Skellefteå Sankt Olovs församling

Sankt Olovs församling är en församling med gamla anor, men även en levande församling med kyrkor, bönhus och ett levande gudstjänstliv.

...

Landskyrkan i Skellefteå

Skellefteå landsförsamling

Skellefteå landsförsamling är en församling med gamla anor, men även en levande församling med kyrkor, bönhus och ett levande gudstjänstliv.