Foto: Anna Jonsson

Minneslund

Askan grävs ned i minneslunden

Minneslund är en del av kyrkogården utan personliga gravar.

Om du vill ställa ner en blombukett eller tända ljus gör du det på en gemensam plats i minneslunden. I en minneslund finns inga gravrätter och inget personligt skötselansvar. Här sker endast gravsättning av aska.

Anhöriga får inte närvara vid gravsättningen av askan.

Minneslundar finns på Alhem, Lund, Jörns, Bolidens, Byske norra, Kusmarks och Kåges kyrkogårdar. Askan grävs ned i minneslunden.