Foto: Linda Randgard

Kyrkogårdar i Byske-Fällfors församling

Kyrkogårdar och begravningsplatser finns i Byske, Fällfors och Finnträsk.

PANORAMABILDER

Ta en rundtur i 3D på begravningsplatserna och i gravkapellet!

Byske

Fällfors

Finnträsk

Gravkapellet i Byske

BYSKE NORRA BEGRAVNINGSPLATS

- karta

Längs gamla Europaväg 4, några hundra meter från Byske samhälle, ligger Byske norra kyrkogård. Norra kyrkogården invigdes 1934 av biskop Bengt Jonzon. Först 1977 fick kyrkogården ett eget namn (Byske norra kyrkogård) och en klockstapel som står i gravkapellets närhet. Som kuriosa kan nämnas att de tillfälligt anställda arbetarna som uppförde muren kring kyrkogården tjänade 4 kronor och 80 öre/dag! Under 2008-2009 gjordes en betydande utbyggnad av vägstruktur, parkeringar samt personalutrymmen.
Det finns både en askgravlund och en minneslund på kyrkogården.

BYSKE GAMLA BEGRAVNINGSPLATS

- karta

I kyrkbacken, vid Byske älvs mer livliga parti, ligger Byske gamla kyrkogård vackert belägen. Kyrkogården togs i bruk på 1870-talet och det, likt Byske kyrka, åttakantiga kapellet stod klart 1877. Kyrkogården ligger på ett par hundra meters avstånd från kyrkan och dess lummiga omgivningar gör begravningsplatsen mycket vacker. Byske gamla kyrkogård inrymmer cirka 500 upplåtna gravrätter och där hålls fortfarande begravningsgudstjänster, om än i mindre omfattning än förut.

FÄLLFORS BEGRAVNINGSPLATS

- karta

På en vacker sandås, sydost om Fällfors kyrka, ligger Fällfors kyrkogård. Begravningsplatsen anlades och invigdes omkring 1920. Från början var det meningen att hela den kyrkliga ”byn” skulle anläggas på denna ås, men för att få kyrkan mera centralt belägen separerades kyrkogården och kyrkans anläggningsplatser. Kyrkan byggdes på ett markområde vid huvudvägen genom byn.

Det finns ett gravkapell på begravningsplatsen. Detta är dock ej i bruk. Begravningsgudstjänsterna i Fällfors äger rum i kyrkan.

FINNTRÄSK KYRKOGÅRD

- karta

I direkt anslutning till Finnträsk kyrka ligger Finnträsk kyrkogård. Kyrkogården invigdes 1837 och var i bruk fram till 1865. Gravkapellet byggdes år 1910 och kyrkogården togs åter i bruk 1914 efter uppehållet på 49 år. Numera förrättas dock begravningsgudstjänster i Finnträsk kyrka.
2021 invigdes en askgravlund på kyrkogården.

Skötselavtal

I ordnat och värdigt skick

Kyrkogårdsexpeditionen

Här får du svar på dina frågor om gravar, gravsatta och skötsel