Foto: Magnus Aronsson/IKON

Gravstenssäkerhet

Gravrättsinnehavarens ansvar

Det är gravrättsinnehavaren som måste vidta och bekosta åtgärder för att säkerställa att en monterad gravsten inte utgör en säkerhetsrisk för besökare och personal.

Svenska kyrkan Skellefteå genomför varje år belastningsprov på gravanordningar (gravstenar, kors etc) på alla våra kyrkogårdar där varje gravanordning ska kontrolleras en gång vart femte år.

Belastningsprov innebär att stabilitet prövas. Gravrättsinnehavaren kommer att meddelas om belastningsprovet har underkänts samt av vilken anledning.

Vi rekommenderar att gravrättsinnehavaren kontaktar en gravstensfirma eller mekanisk verkstad om man inte har möjlighet att göra arbetet själv.

Vid alla åtgärder är det viktigt att man inte stoppar ner något rör eller plåt under själva blomkullen då vi fräser dessa varje vår och då får det inte förekomma något järn under jorden.

Följande kyrkogårdar finns inom Skellefteå pastorat:

Sankt Olovs församling
Alhems kyrkogård
Sunnanå kyrkogård

Skellefteå landsförsamling
Norra kyrkogården
Lunds kyrkogård

Kågedalens församling
Kusmark kyrkogård
Kåge kyrkogård

Byske-Fällfors församling
Gamla kyrkogården i Byske
Byske Norra kyrkogård
Fällfors kyrkogård
Finnträsk kyrkogård

Jörn-Bolidens församling
Bolidens kyrkogård
Österjörns kyrkogård

Frågor och svar om gravstenssäkerhet

En tryckbelastning på 35 kg

Att vara gravrättsinnehavare

Rätten att nyttja en viss gravplats