Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Pilgrimsvandra för världen

Hållbar värld för alla är temat för den pilgrimsvandring som S:t Örjans församling, tillsammans med övriga församlingar i Skellefte kontrakt, arrangerar lördagen den 3 september 2022.

Pilgrimsvandringen går från Stiftsgårdens kapell i Skellefteå, med start klockan 08.00, till S:t Örjans kyrka i Skelleftehamn.

Vandringen avslutas med en klimatsmart måltid cirka kl 16.30 i S:t Örjansgården och en mässa i Taizéton kl 18.00 i S:t Örjans kyrka.

Anmälan senast den 31 augusti till cathrine.eiderhall@sensus.se

Här kan du ladda hem affischen för pilgrimsvandringen!

Maria Lund, komminister i Svenska kyrkan Skellefteå, berättar att pilgrimsvandringen den 3 september blir en del av Pilgrims Walk for Future och Global Walk for Future Day.

– En strävan är att den 3 september så långt som möjligt blir en gemensam pilgrimsvandringsdag. Tanken är också att genomförda vandringar ska rapporteras till PWfF:s stegräknare.

Här hittar du mer information om den nationella rörelsen!

Reportage i Växa Nr 2 2022:

Pilgrimsvandrar för klimatet

Maria Ekstedt och Nils Renström, ledamöter i Globala rådet i Luleå stift, kämpar för att fler ska pilgrimsvandra för klimatet.
– Vi är ju på väg mot en klimatkatastrof, men än finns det hopp och vandringar är ett steg på vägen för att hålla fokus på klimatfrågan, säger de.

Maria, till vardags präst i Burträsk-Lövångers pastorat, och Nils, frivillig kraft i S:t Örjans församling, brinner för pilgrimsvandringar.
2015, när båda var aktiva i S:t Örjans församling, startade de en årlig pilgrimsvandring för klimatet mellan Stiftsgården i Skellefteå och S:t Örjans kyrka i Skelleftehamn.
I spåren efter Biskopbrevet om klimatet och Svenska kyrkans färdplan för klimatet är pilgrimsvandringar för klimatet ”tydligt etablerat på dagordningen” i Globala rådet.
– Pilgrimsvandringar är omnämnt i färdplanen som en insats som vi kan göra för klimatet, berättar Nils.  

Praktisk dag

De har valt att lyfta fram Pilgrim’s Walk For Futures och hoppas nu att alla församlingar och pastorat i stiftet ska arrangera pilgrimsvandringar för klimatet lördagen den 3 september.
– Det är en praktisk dag som ligger i början av den tid som den världsvida kyrkan kallar för Skapelsetid, berättar Maria.
De vill också att alla steg och vandringar rapporteras in till den så kallade Stegräknaren på nätverkets hemsida (walkforfuture.se).
– Det är en enkel sak. Man rapporterar bara in antalet deltagare och hur långt man har gått. Sen omvandlas uppgifterna till steg. En pilgrim tar ett steg som är 70 centimeter långt, berättar Nils.
Det budskap som Pilgrim’s Walk for Future vill förmedla delas med ”ungdomsrörelsen” Fridays For Future.
– Krav ställs på att politikerna och alla ansvariga världsledare ska hålla fast vid Paris-avtalet samt att de ska lyssna på den bäst förenade vetenskapen och värna om global klimaträttvisa, berättar Maria.
De två pilgrimsvandrarna påpekar att det är ”ett väldigt skarpt läge nu” och att det nu måste gå fort ett tag om utvecklingen ska kunna bromsas.