Foto: Pixabay

Stöd och samtal

Livet blir inte alltid som man tänkt sig. Då kan det vara skönt att ha någon att prata med. Det kan handla om ett enskilt samtal eller att delta i någon samtalsgrupp. Sjukhuskyrkan och Skolkyrkan bedriver också en mer fokusinriktad verksamhet.

Här hittar du olika vägar till samtal och du kan alltid kontakta någon av våra medarbetare direkt, om du vill.

Två gröna pratbubblor.

Kontakta oss för samtal

Här hittar du kontaktuppgifter till präster, diakoner och diakoniassistenter i församlingarna.

En manlig präst pratar i mobiltelefon.

Jourhavande präst

Behöver du någon att prata med? Jourhavande präst lyssnar. Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller chatt.

Kyrkans nätvandrare

Svenska kyrkan har nätvandrat sedan 2008 och möter varje vecka många unga personer för att samtala. Nätvandring innebär att försöka se, lyssna till, stötta och stärka unga via nätet.

Någon sitter på en klippa vid vattnet en sommardag. Personen har en sol tatuerad på vaden.

Ekonomiskt stöd från stiftelser och fonder

Ibland är det svårt att få tillvaron att gå ihop. Ekonomi är såklart en trygghetsfaktor. I Byske-Fällfors församling och Skellefteå landsförsamling finns möjlighet att söka ekonomiskt stöd från våra stiftelser och fonder.

Altare Sjukhuskyrkan Skellefteå lasarett

Sjukhuskyrkan

Här hittar du kontaktuppgifter till Sjukhuskyrkan

Skolkyrkan

Skolkyrkan i Skellefteå är Svenska kyrkans resurs för skolelever och skolpersonal