Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Frågor om gravar och gravrätt

Upplåtelse av gravrätt är gratis

HUR GÖR MAN NÄR MAN VILL UTSE EN NY GRAVPLATS?

Kontakta kyrkogårdsexpeditionen så får ni kontaktuppgifter till arbetsledare på den kyrkogård gravsättning skall ske.

VAD KOSTAR DET ATT HA EN GRAVPLATS?

Upplåtelse av gravrätt är gratis, den ingår i begravningsavgiften. Upplåtelse av gravrätt får ske för en tid av 25 år, möjlighet finns därefter att förlänga gravrättstiden. Förlängning sker med 15 år åt gången.

HUR GÖR MAN NÄR MAN VILL ÅTERLÄMNA EN GRAVPLATS?

Man behöver fylla i blanketten, Anmälan om återlämnande av gravrätten som beställs på kyrkogårdsexpeditionen. Det är endast gravrättsinnehavaren som kan återlämna gravrätten. Viktigt är att informera alla berörda att gravrätten skall återlämnas. Finns det en gravsten tas den i regel bort av kyrkogårdsförvaltningen.

HUR LÄNGE FINNS EN GRAVPLATS?

Så länge det finns en aktuell gravrättsinnehavare och gravrättstiden är aktuell.

HUR ANMÄLER MAN EN NY GRAVRÄTTSINNEHAVARE?

Man behöver fylla i blanketten, Anmälan om ny gravrättsinnehavare, finns att beställa på kyrkogårdsexpeditionen.

VEM ÄR GRAVRÄTTSINNEHAVARE FÖR NN:S GRAV?

Kontakta kyrkogårdsexpeditionen så kan de söka i sina register gällande vem som står som gravrättsinnehavare för NN:s grav.

VAR ÄR NN BEGRAVD?

Kontakta kyrkogårdsexpeditionen så kan de söka i sina register gällande var NN är begravd.

HUR FÅR JAG REDA PÅ HUR STOR MIN GRAVPLATS ÄR ELLER VAR GRÄNSERNA FÖR DEN GÅR?

Kontakta kyrkogårdsexpeditionen så kan de söka i sina register gällande storlek på gravplats.