Kågedalens församling

Kågedalens församling, som ingår i Skellefteå pastorat, finns i Kåge, Ersmark och Kusmark.

Det bor 4 812 invånare i församlingen och 81,2 procent av dessa är medlemmar i Svenska kyrkan.
Kusmarks kyrka, Kåge kyrka och Ersmarks kyrka är församlingens tre kyrkor och de två begravningsplatserna är Kusmarks kyrkogård och Kåge kyrkogård.

Församlingsherde

    Kågedalens församling

    Gå till Kågedalens församlings webb