Svenska kyrkan Lidköping

Kom som du är och ta del av gemenskap och glädje. Vi hoppas du får något med dig på din resa genom livet och kanske du också får med dig något som fördjupar din tro och ditt engagemang.

Veckokalender

Ta mig dit!

Bli medlem

Den som tillhör kyrkan bidrar till den verksamhet som kyrkan utför för människor i alla åldrar. Man bidrar också till att våra kyrkor hålls i gott skick och kan vara levande samlingspunkter, inte endast minnesmärken. Man bidrar också till den insats kyrkan utför i samhället på skolor, sjukhus och äldrevård, socialvård, försvar, fängelser, för utlandssvenskar o.s.v.

Två personer samtalar. En av de håller en porslin-kopp i händerna.

Lidköpings församling inbjuder till Leva vidare träffar i vinter

Välkommen med din anmälan, direkt på hemsidan!

Mötesplatser

Varje vecka möts hundratals människor inom kyrkans verksamheter och aktiviteter; medarbetare, ideella och besökare i en enda härlig mix.

Musik

I Lidköpings församling erbjuds ett rikt musikliv. Här firas regelbundet musikgudstjänster, och tillsammans med Lidköpings konsertförening bjuds det på ett varierat utbud av konserter.

Sökning gravrättsinnehavare

Om vi inte får kontakt med anhöriga kommer gravplatsen att betraktas som återlämnad till församlingen. Det kan medföra att gravanordningen tas bort.

Taizégudstjänst

I höst firas Taizégudstjänster i S:t Sigfrids kyrka. Många av er har säkert hört talas om det, men kanske inte känner till det så väl. Maria Dufberg försöker sig på en förklaring.