Foto: Johannes Frandsen

Syförening

Handarbete är kul, och ännu roligare tillsammans med andra!

Torsdagssykretsen i Nicolaigården

Torsdagssykretsen är en syförening som samlas varje torsdag, höst- och vårtermin mellan kl. 14.00-16.00.

Många av våra handarbeten skänks till Sykretsens höstauktion. Pengarna som då kommer in delas ut till Svenska kyrkans internationella arbete och andra hjälpverksamheter, samt till diakonalt arbete inom församlingen. Ju fler medlemmar, desto mer behövande kan få hjälp. Torsdagssykretsens möten går att läsa om i Predikoturerna i NLT på fredagar och på affischer utanför kyrkorna. Torsdagssykretsen har också hand om kyrkkaffet på Trettondedagen i Nicolaigården. För mer information, kontakta ordförande Berit Larsson, tel 0510-254 39.