Foto: Johannes Frandsen

Sy/sticka/snickra

Handarbete är kul, och ännu roligare tillsammans med andra! Just nu får vi dock inte vara tillsammans, och vi får avvakta att dra igång dessa grupper tills pandemin är över.

Torsdagssykretsen i Nicolaigården

Torsdagssykretsen är en syförening som samlas varje torsdag, höst- och vårtermin mellan kl. 14.00-16.00.

Många av våra handarbeten skänks till Sykretsens höstauktion. Pengarna som då kommer in delas ut till Svenska kyrkans internationella arbete och andra hjälpverksamheter, samt till diakonalt arbete inom församlingen. Ju fler medlemmar, desto mer behövande kan få hjälp. Torsdagssykretsens möten går att läsa om i Predikoturerna i NLT på fredagar och på affischer utanför kyrkorna. Torsdagssykretsen har också hand om kyrkkaffet på Trettondedagen i Nicolaigården. För mer information, kontakta ordförande Berit Larsson, tel 0510-254 39.

Snickargrupper i Sigfridskyrkan

Varje vecka på onsdagar kl. 09.00-11.30 är snickarverkstaden öppen i Sigfridskyrkan. Är du intresserad av detta kontakta Gunnar Svensson på tel. 0510-284 23.