Foto: Johannes Frandsen

Erbjudande till Åk F-klass - Åk 3

Här erbjuds möjlighet att ta del av både Julens och Påskens berättelser. Eleverna kan också få bekanta sig med kyrkorummet och de allra vanligaste psalmerna.

ÅK F klass – ÅK 3 Julens budskap i advent 

Barnen får där en inblick i berättelsen som ligger till grund för julen, en av våra största högtider
Tidsåtgång: Ca 30 min
Plats: Sigfridkyrkan/Mariakyrkan/Nicolaikyrkan
När: december

ÅK 3 Psalmboksprojektet 

Vad är det man sjunger i kyrkan och varför?

Präst och musiker besöker klassen under åk 3.  Då presenteras de vanligaste advent-, jul-, påsk-, och sommarpsalmerna. Vi berättar hur psalmerna har kommit till och vad texten handlar om, samt hur man hittar i psalmboken. Vi berättar också om de vanligaste sammankomsterna i kyrkan då man använder psalmboken såsom gudstjänst, dop, vigsel och begravning. 
Tidsåtgång: Ca 40 min X 2 tillfällen under läsåret
Plats: klassrummet
När: okt/nov (advent/julpsalmer) & efter påsk (gudstjänst/dop/vigsel/begravningpsalmer) 

ÅK 3 Historisk vandring/studiebesök

Eleverna får utifrån ett historiskt perspektiv bekanta sig med kyrkorummet. Vi tittar närmare på vad som är typisk för de kristna högtiderna och symbolerna både historisk och i nutid.
Tidsåtgång: ca 40 min
Plats: Nicolaikyrkan
När: under vårterminen

ÅK 2 -3 Påskberättelsen  

Eleverna får vara med om påsken i Jerusalem där de får ta del av både den judiska och den kristna påskberättelsen. Vi bjuder in skolorna i närområdet i respektive kyrka.
Tidsåtgång: 40 min
Plats: Sigfridkyrkan/Mariakyrkan/Nicolaikyrkan
När: innan påsklovet

Utdrag ur Lgr11 (åk 1 – 3)

Religion

Att leva i närområdet

  • Hemortens historia. Vad kan närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål berätta om män, kvinnor och barns levnadsvillkor under olika perioder.
  • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  • Religioner och platser för religionsutövande i närområdet.

 

Att leva i världen

  • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

 

Musik

Musikens sammanhang och funktioner

  • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.