Foto: Magnus Aronson

Verksamhet

Lidköpings församling har ett rikt utbud av olika aktiviteter för stora som små.

Två unga tjejer sitter och skrattar tillsammans.

Barn & ungdom

Från babysång för de allra minsta till konfa och ledarutbildningar för de lite äldre.

Musik

I Lidköpings församling erbjuds ett rikt musikliv. Här firas regelbundet musikgudstjänster, och tillsammans med Lidköpings konsertförening bjuds det på ett varierat utbud av konserter.

Samarbeten i civilsamhället

Kyrkan har en viktig roll i civilsamhället, och samarbetar bland annat med Hela Människan. Kyrkorna i Lidköping har också en social kassa som stöttar socialt utsatta i Lidköping.

Vuxen

Varje vecka passerar hundratals människor genom våra dörrar för att delta i olika former av aktiviteter. Här finns öppna mötesplatser, körer, aktivitetsgrupper, samtalsgrupper och mycket mer.

Ett dop i en kyrka. En kvinna med sin man bakom sig, håller barnet i famnen och skrattar. En manlig präst håller barnets hand.

Gudstjänster

Mitt i livets glädjeämnen och sorger, förtvivlan och hopp samlas vi till gudstjänst. Alla är välkomna att vara med: unga och gamla, den som är van gudstjänstfirare och den som är ovan.