Foto: Torsten Brundsen

Begravningsceremonier

Det finns många olika trossamfund i Sverige idag och alltså skilda syner på hur en begravningscermoni skall utföras.