Foto: Torsten Brundsen

Begravningsceremonier

Det finns många olika trossamfund i Sverige idag och alltså skilda syner på hur en begravningscermoni skall utföras.

Begravningsgudstjänst

När någon dör är det viktigt att få ta ett sista farväl. I kyrkan gör vi det i en begravningsgudstjänst. Då överlämnar vi den som dött till Gud. Under begravningsgudstjänsten får de församlade be, sjunga och minnas tillsammans.

Borgerlig begravning

För den som inte är troende är en borgerlig begravning ett alternativ. Den hålls inte efter religiösa mönster och i en lokal utan religiösa symboler.

Ordna begravning själv

Något man kanske inte alltid tänker på är att man kan ordna med det mesta själv, från anmälan av dödsfallet till gravsättning av den avlidne.

Övriga begravningsceremonier

Inom de stora troslärorna finns det olika riktningar som inbördes kan skilja sig åt vad det gäller detaljer i vissa utföranden. Svenska seder och bruk kan också påverka i olika grad. Här nedan görs ett försök till en sammanfattning, det är dock alltid bäst att vända sig till respektive trossamfund för djupare information.