Foto: Kristina Strand

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta organ. Man beslutar i principiella ärenden och i ärenden som på annat sätt är av större vikt, främst:

• Mål och riktlinjer för verksamheten
• Budget, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor
• Kyrkorådet och andra nämnders organisation och verksamhetsformer
• Val av ledamöter och ersättare i kyrkoråd och andra nämnder
• Val av revisorer och revisorersättare
• Grunderna för ekonomiska förmåner åt förtoendevalda
• Årsredovosning och ansvarsfrihet

Mandatperiod 2018-2021

Planerade möten 2022

10 maj
8 november