Foto: Kristina Strand

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta organ. Man beslutar i principiella ärenden och i ärenden som på annat sätt är av större vikt, främst:

PÅ GRUND AV RÅDANDE PANDEMI SKER ALLA KYRKOfullmäktiges MÖTEN DIGITALT TILLSVIDARE.

• Mål och riktlinjer för verksamheten
• Budget, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor
• Kyrkorådet och andra nämnders organisation och verksamhetsformer
• Val av ledamöter och ersättare i kyrkoråd och andra nämnder
• Val av revisorer och revisorersättare
• Grunderna för ekonomiska förmåner åt förtoendevalda
• Årsredovosning och ansvarsfrihet

Mandatperiod 2018-2021

Planerade möten 2021

11 maj
26 oktober
9 november
23 november

POSK

Lisa Maria Bergsten, 1:e vice ordf.
Ann-Mari Eklöw
Ulla-Britt Essgren
Lars-Gunnar Frisk
Inghar Främberg, ordf.
Ingrid Hennersten
Annika Jaldenius
Rune Janbom
Eva Johansson
Ingeborg Johnsson
Eva Unenge
Ove Larsson
Linnea Lidell
Lisbeth Lång Persson
Ann-Marie Rynman
Carl-Anders Wellner

 

ersättare:
Barbro Brax Johansson
Margareta Gustafsson
Gunilla Hjällström
Cecilia Karlsson
Marjatta Vaskelainen
Marianne Lind

Socialdemokraterna

Kent Almertz
Rolf Andersson
Kristina Pihl Andersson
Daniel Berggren, 2:e vice ordf.
Stig Fagerman
Jörgen Johansson
Roland Larsson
Camilla Lundgren
Elisabet Söderlund

 

ersättare:
Anna-Lisa Holm Berg

Miljöpartiet

Marianne Bonnevier

Revisorer

Till kyrkofullmäktiges hjälp att granska verksamheten finns revisorerna. Dessa är inte att betrakta som förtoendevalda enligt Kyrkoordningen. Om församlingens tillgångar överstiger 1000 prisbasbelopp måste minst en av revisorerna vara auktoriserad.

 

Ordförande
Claes Buder

 

Vice ordförande
Boel Widenheim-Eriksson

 

Ersättare
Mats Treijner
Per Anders Danielsson