Foto: Kristina Strand

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta organ. Man beslutar i principiella ärenden och i ärenden som på annat sätt är av större vikt, bland annat mål och riktlinjer för verksamheten, budget och val av revisorer och ledamöter i kyrkorådet.

Ärenden som Kyrkofullmäktige beslutar om

• Mål och riktlinjer för verksamheten
• Budget, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor
• Kyrkorådet och andra nämnders organisation och verksamhetsformer
• Val av ledamöter och ersättare i kyrkoråd och andra nämnder
• Val av revisorer och revisorersättare
• Grunderna för ekonomiska förmåner åt förtoendevalda
• Årsredovisning och ansvarsfrihet

Planerade möten 2024

7 maj
5 november

Kyrkofullmäktige 2021-2025

Mandatperiod 2021-2025

Andersson, Mikael Ledamot
Andersson, Rolf Ledamot
Andersson, Kristina Pihl Ledamot
Berggren, Daniel Ledamot
Berggren, David Ledamot
Bergsten, Lisa Maria Ordförande
Brax, Barbro Johansson Ledamot
Essgren, Ulla-Britt Ledamot
Fagerman, Anneli Ledamot
Fagerman, Stig Ledamot
Ferm, Elisabeth Ersättare
Frisk, Lars Gunnar Ledamot
Hennersten, Ingrid Ledamot
Hennersten, Kerstin Ersättare
lssa EI-Khoury, Josiane Ersättare
Jaldenius, Annika Ledamot
Jandler, Britt Ersättare
Johansson, Paolo Vice ordförande
Johansson, Eva Ledamot
Johansson, Jörgen Ledamot
Johansson, Per Ersättare 
Johnsson, Ingeborg Ledamot
Karlsson, Thomas Ledamot
Larsson, Roland Ledamot
Larsson, Ove Ledamot
Lundqvist, Stella Ledamot
Nyström, Margareta Ersättare
Persson, Lisbeth Lång Ersättare
Rynman, Ann-Marie Ledamot
Svensson, Lars Ledamot
Unenge, Eva Ledamot
Wellner, Carl Anders Ledamot
Winst, Berit Ersättare