Kapell

På Södra begravningsplatsen, Vävaregatan 2, finns två kapell för både kyrkliga och borgerliga begravningar.

Hoppets kapell

I samband med att Södra begravningsplatsen utvidgades 1939 byggdes det krematoriekapell som numer går under namnet Hoppets kapell. Axel Forssén, arkitekt på Kungliga byggnadsstyrelsen, ritade krematoriet och det tillhörande kapellet i en tidstypisk funkisstil. Uppförandet av Hoppets kapell möjliggjordes bland annat av Sparbanken som skänkte ungefär en tredjedel av byggnadskostnaden.

Hoppets kapell ger en känsla av rymd. Den vita, rena och enkla fasaden kompletterar insidans väl tilltagna takhöjd. Den kända Lidköpingskostnären Carl-Harry Stålhane står bakom det vackra konstverket framme vid altaret. Det är gjort i keramik med mycket färger och symbolik. För att avstånd skall kunna hållas i denna lokal rekommenderas ett maxantal på 50 personer.

Ljusets kapell

2005 gjordes en tillbyggnad av det befintliga krematoriet och kapellet - Ljusets kapell på Södra begravningsplatsen. Arkitekt Thomas Hansson ritade byggnaden vars namn går som en röd tråd genom hela kapellet. Små fönster längsmed hela byggnaden och i taket på förrummet släpper vackert in dagsljuset. Kapellet är helt utan religiösa symboler och pryds istället med ett tredelat guldskimrande konstverk av Maj-Britt Östman Ljung. Ljusets kapell är mindre än Hoppets kapell och möblerat med sex stycken soffor som kan placeras efter olika önskemål. Det finns plats för cirka 15 personer i kapellet, som även har en egen entré.

Då ljusets kapell är såpass litet håller vi det stängt tillsvidare, med anledning av den ökande smittspridningen.