Kapell

På Södra begravningsplatsen, Vävaregatan 2, finns två kapell för både kyrkliga och borgerliga begravningar.