Foto: Magnus Aronson

Kurser & föreläsningar

Ett av Svenska kyrkans uppdrag är att utbilda, och detta gör vi genom våra kurser i kristen tro; Alpha, Beta och Delta. Varje år erbjuds en mängd föreläsningar i olika forum. Alla föreläsningar är öppna för allmänheten.

Öppna föreläsningar

I kalendern ser du de inspirationsföreläsnigar som anordnas för BAS-grupperna, församlingskårens öppna föreläsningar samt de föreläsningskvällar som brukar annordnas ca. tre gånger per termin. Det är alltid fri entré. 

Varmt välkommen!