Foto: Magnus Aronson

Gravsättningsalternativ

Det finns en mängd olika alternativ att välja på. Det första man måste bestämma är om man vill ha en kistbegravning eller om man vill gravsätta en urna/aska.